17 lipca 2006

Uważamy, że…

Uważamy, że projekt poselski jest lepszy od rządowego. Jednak z ubolewaniem stwierdzam, że nikt nie potraktował poważnie propozycji, zgłaszanej przez nas na początku roku, o powołaniu agencji lub powierzeniu którejś z już istniejących zadania wyliczenia kosztów pracy w procedurze medycznej. Gdyby ta inicjatywa została podjęta, wskaźniki nie zostałyby wzięte z sufitu, tylko obliczone w sposób profesjonalny i uczciwy, i nie byłyby kwestionowane przez nikogo. Mamy również obawy, czy środków na podwyżki wystarczy.
Tym bardziej że proponowane rozwiązania przewidują podwyżkę dla wszystkich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym również pracowników administracji i technicznych, którzy ewentualnie mogą przecież pracować w innych działach gospodarki. Natomiast lekarz czy pielęgniarka, żeby pracować w innym sektorze, musieliby porzucić zawód. Według danych z jednej z reprezentatywnych palcówek, w 2005 r. średnia płaca pracownika administracyjnego w służbie zdrowia, posiadającego wyższe wykształcenie, to 2931 zł, lekarz zarabiał w tej samej placówce 2874 zł (wraz z dyżurami), pielęgniarka – 1780 zł, personel administracji ze średnim wykształceniem – 2370 zł. Z całą pewnością można stwierdzić, że najbardziej poszkodowani są pracownicy medyczni. Ü

Andrzej Włodarczyk,
w czasie posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia 23.06.2006 r.
not. a, e

Archiwum