15 września 2006

100 lat Polskiego Komitetu Zwalczania Raka

6 lutego 1906 r. w Warszawie, na posiedzeniu Towarzystwa Lekarskiego, z inicjatywy dr. Józefa Jaworskiego powołano „Komitet w celu badania i zwalczania choroby zwanej rakiem”. W tym roku przypada stulecie działalności Komitetu.

Korzenie tej instytucji sięgają jeszcze głębiej w hi storię, bo do XVI w., kiedy to ksiądz Piotr Skarga założył w Krakowie Bractwo Miłosierdzia, opiekujące się „niemocą trafionymi”, w tym także chorymi na raka. Wsparcia ks. Skardze udzielili król Zygmunt III Waza i królowa Anna.
Z inicjatywy Komitetu powstała m.in. w Łodzi pierwsza przychodnia dla osób chorych na nowotwory. W wolnej Polsce instytucja ta przybrała nazwę: Polski Komitet do Zwalczania Raka, a jego zadania koncentrowały się na trzech zagadnieniach: badaniach klinicznych i epidemiologicznych, oświacie zdrowotnej oraz budowie szpitala dla chorych na nowotwory złośliwe. W wielu miastach powstawały przychodnie, szpitale i instytuty, a główną inwestycją była budowa Instytutu Radowego, otwartego w 1932 r. Pierwszy gram radu placówka otrzymała od Marii Skłodowskiej-Curie.
Po II wojnie światowej wielokrotnie, lecz bez powodzenia próbowano reaktywować Komitet. Dopiero w 1984 r., z inicjatywy prof. Zbigniewa Wronkowskiego i dzięki staraniom skupionych wokół niego osób, udało się przywrócić do życia tę zasłużoną instytucję.
Główne kierunki działania Komitetu – obok „starego” zadania oświaty zdrowotnej, ale szerzonej w nowych formach, m.in. w programach radiowych i telewizyjnych – to: zbieranie funduszy na walkę z rakiem, prowadzenie „telefonów zaufania” dla chorych i ich rodzin, organizowanie nieodpłatnych wizyt domowych lekarzy specjalistów, promowanie i wykonywanie badań profilaktycznych w ramach akcji „Przepustka do życia”, tworzenie systemu gwarantującego prawa pacjentów onkologicznych.
Komitet ma 16 oddziałów, prezesem Zarządu Głównego jest prof. Zbigniew Wronkowski. Komitet jest członkiem Stowarzyszenia Europejskich Lig Zwalczania Raka (ECL). W kraju współpracuje z Ruchem Kobiet po Mastektomii „Amazonki” oraz z Europejskim Ruchem Kobiet do Walki z Rakiem Piersi „Europa Donna”. Ü mkr

Archiwum