11 września 2006

Epitafium

Wspomnienie o dr. Czesławie ZAGÓRSKIM

14 czerwca 2006 r. zmarł dr med. Czesław Zagórski, pensjonariusz Domu Lekarza Seniora przy ul. Wołoskiej 139. Do Jego 100. rocznicy urodzin zabrakło 43 dni.

Niemal do ostatnich dni był w dobrej kondycji fizycznej i umysłowej. Nie lubił mówić o swoich dolegliwościach. Codziennie spotykałam Doktora, gdy spacerował po parku – uśmiechnięty, elegancki i „szarmancki” wobec kobiet. Chętnie rozmawiał o polityce, sporcie i opowiadał o swoim życiu, które było pracowite, ale barwne i pełne rodzinnego ciepła.
Urodzony w 1906 r. na Kaszubach, w Brusach. Szkołę i Uniwersytet Jana Kazimierza ukończył we Lwowie. Po II wojnie światowej pracował w szpitalu w Inowrocławiu, gdzie się doktoryzował i zrobił specjalizację z pulmonologii u prof. Meissnera. Był ordynatorem szpitala w Chojnicach i Przemyślu. Ostatnie lata aktywności zawodowej (35 lat) wypełniła mu praca w sanatorium nauczycielskim w Zakopanem.
Z trzech synów państwa Zagórskich – dwóch ukończyło studia medyczne. Po śmierci żony Doktor zadecydował o samodzielnym życiu i 3 lata temu zamieszkał w Domu Lekarza Seniora, gdzie cieszył się powszechną sympatię.
Zapytałam kiedyś Doktora: Jaka jest recepta na długowieczność? Odpowiedział: Dużo pracować, nie palić papierosów, nie nadużywać alkoholu, lubić ludzi i zwierzęta, kochać życie rodzinne, odpoczywać czynnie, cieszyć się pięknem przyrody, słuchać muzyki klasycznej.
Żal, że nie doczekał swojej 100. rocznicy urodzin. Zawsze zostaje pustka, kiedy odchodzi szlachetny człowiek, kochający swój zawód – wspaniały lekarz.

Anna Bieżańska

***

Janina SIKORSKA-KOCHANOWSKA

2 sierpnia 2006 r. odeszła od nas lek. Janina Sikorska-Kochanowska, specjalista pediatra alergolog, lekarz z powołania, całym sercem oddany służbie małym pacjentom.

Była pracownikiem Instytutu Matki i Dziecka, autorką wielu prac naukowych. Następnie – wieloletnim pracownikiem Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, gdzie stworzyła i prowadziła Poradnię Alergologiczną dla Dzieci i Młodzieży.
Będziemy Ją wspominać jako wcielenie bezinteresownego dobra – zarówno wobec bliskich, jak i pacjentów, którym poświęciła życie.

Pogrążeni w żalu mąż, córka i wnuczka

***

Dyrektorowi Mieczysławowi Szatankowi,
Ordynatorowi Oddziału
Ginekologiczno-Położniczego,
Panu Zenonowi Michalakowi, lekarzowi,
oraz całemu personelowi
lekarskiemu, pielęgniarskiemu,
przyjaciołom i znajomym,
wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze naszego
SYNA
lek.
Wojciecha JURCZAKA

składają podziękowania
pogrążeni w smutku Rodzice i Rodzina

***

Nekrologi

30.01.2006
Janina Olszańska
, lat 73, lek. neurolog. Cmentarz Wawrzyszewski.
1.02.2006
Tadeusz Piękos,
lek. dentysta. Marki pod Warszawą.
3.02.2006
Janusz Makowski,
lat 80,
dr n. med., lekarz STOCER-u. Powązki Wojskowe.
6.02.2006
Jan Aleksander Lammek,
anestezjolog, przewodniczący Oddz. Gdańsko-Pomorskiego PTAiIT.
7.02.2006
Irena Maria Murza-Mucha,
z domu Surkont, lat 80,
ur. w Wilnie, żołnierz AK,
dr med., internista, długoletni kier. Międzyzakładowej Przychodni Budowlanych. Stare Powązki.
7.02.2006
Mirosława Bereza-Peszyńska,
lat 73, lek. chirurg. Zmarła w USA. Cmentarz Bródnowski.
12.02.2006
Zinaida Maszczyk,
lat 80, doc. dr hab. med., pulmonolog. Cmentarz Wojskowy na Powązkach.
18.02.2006
Stanisław Hubl,
lat 90, dr hab. n. med., chirurg, wieloletni ordynator Szpitala Elżbietanek, pensjonariusz DLS w Warszawie. Cmentarz Komunalny Północny.
19.02.2006
Cecylia Celina Machowska-Taniewska,
lat 84, lekarz. Stare Powązki.
20.02.2006
Nina Czkwianianc-Cyperling,
dr n. med. Zmarła w Łodzi. Cmentarz przy Ogrodowej.
24.02.2006
Edward Steffen,
lat 105, dr med., internista, nauczyciel i wychowawca, długoletni ordynator Szpitala w Pruszkowie. Cmentarz w Tworkach.
28.02.2006
Aleksander Michajlik,
lat 83, prof. dr hab. med., emerytowany pułkownik. Stare Powązki.
1.03.2006
Romuald Dąbrowa,
lat 80, płk w st. spocz., dr n. med., internista, długoletni kierownik Kliniki Chor. Wewn. WIML. Cmentarz Komunalny Północny.
10.03.2006
Henryk Sienkiewicz,
lat 86, dr n. med., laryngolog. Cmentarz Bródnowski.
16.03.2006
Jerzy Winnicki,
lat 83, lekarz. Cmentarz Bródnowski.
18.03.2006
Janina Pignan-Otto,
lat 80, lek. med. przemysłowej. Stare Powązki.
24.03.2006
Dorota Mazepa-Sikora,
dr n. med., patomorfolog CSK MSWiA oraz Centrum Onkologii.
26.03.2006
Maria Wróblowa,
dr n. med., pracownik Inst. Onkologii. Cmentarz Komunalny Północny.
27.03.2006
Barbara Szpakowska-Stępień,
lat 76, pediatra radiolog. Cmentarz Bródnowski.
28.03.2006
Jerzy Domalski,
lat 63, chirurg. Cmentarz Bródnowski.
31.03.2006
Jadwiga Garbarczyk,
lat 78, lek. dentysta. Cmentarz Bródnowski.
Bez daty zgonu
Maria Golka,
lekarz. Zmarła przedwcześnie.
Dr Andrzej Rukszto.
Danuta Miścicka-Śliwka,
prof. dr hab. n. med., były rektor AM w Bydgoszczy.

Spisał Józef HORNOWSKI

Archiwum