27 września 2006

Konkurs im. prof. Janiny Misiewicz

Już po raz trzeci odbył się Konkurs im. prof. Janiny Misiewicz dla mło dych pneumonologów. Pierwszą nagrodę w kategorii prac klinicznych z 2005 r. otrzymał dr Michał Bednarek za artykuł There is no Relationship between Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Obstructive Sleep Apnea Syndrome. A population study, opublikowany w cenionym piśmie Respiration. Dr Bednarek jest pracownikiem II Kliniki Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, kierowanej przez prof. Dorotę Górecką.
W kategorii prac doświadczalnych pierwszą nagrodę uzyskała dr Aneta Dymecka za tekst Starzenie się kłębków szyjnych a miażdżyca tętnic szyjnych u szczura. Dr Dymecka reprezentowała Zakład Fizjopatologii Oddychania PAN, kierowany przez prof. Mieczysława Pokorskiego.
Komitet naukowy konkursu przyznał również wyróżnienie dr Patrycji Grabowskiej z Wojskowego Instytutu Medycznego za pracę Aleksytymia i depresja: związek z paleniem papierosów, uzależnieniem od nikotyny i motywacją do rzucenia palenia.
Nagrodą w Konkursie im. prof. Misiewicz, ufundowaną przez firmę GlaxoSmithKline, jest wyjazd na doroczny Kongres Europejskiego Towarzystwa Oddechowego.

Wykład im. prof. J. Misiewicz wygłosił w tym roku prof. Adam Torbicki
z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
– kardiolog, a także uznany w świecie autorytet w dziedzinie nadciśnienia płucnego. Rozpoczął go od osobistych wspomnień – wiele miejsca poświęcił swoim nauczycielom i postaciom, które przyczyniły się do rozwoju wiedzy o nadciśnieniu płucnym. Następnie przedstawił aktualny stan wiedzy o patofizjologii, epidemiologii, diagnostyce oraz leczeniu tej choroby. Mówił również o tym, jak w Polsce lekarz musi walczyć o środki finansowe dla swoich chorych i jak często, niestety, działania te są nieskuteczne. Szczególnie wymowne było porównanie z Republiką Czeską, która wydaje znaczące środki na nowoczesne leczenie farmakologiczne nadciśnienia płucnego, niedostępne w Polsce z przyczyn stricte finansowych. Gorzkie było również stwierdzenie, że prostacyklina, którą stosuje się w leczeniu tej choroby, odkryta przez polskich uczonych Gryglewskiego i Szczeklika, jest dziś niedostępna dla polskich chorych. Równie nieosiągalna pozostaje w Polsce ostateczna forma leczenia postępującego złośliwego nadciśnienia płucnego, jakim jest przeszczep płuca. Można tylko mieć nadzieję, że determinacja prof. Torbickiego i jego zespołu przyniesie w przyszłości efekty.

Warszawsko-Otwocki Oddział Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc zaprasza młodych lekarzy do 35. roku życia – do udziału w IV Konkursie im. prof. Janiny Misiewicz i zgłaszania swoich prac dotyczących szeroko pojętej problematyki pneumonologii pod adresem: dr hab. med. Joanna Chorostowska–Wynimko, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26, e-mail: immuno@igichp.edu.pl
Regulamin konkursu – na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego: http://www.ptchp.home.pl Ü

Tadeusz M. ZIELONKA
przewodniczący Warszawsko-Otwockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

Archiwum