15 września 2006

NFZ

W sprawach dotyczących Narodowego Funduszu Zdrowia prosimy dzwonić do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

 • Informacja telefoniczna (22) 582-84-40 do 43
 • Wystawianie recept refundowanych (22) 582-84-23
 • Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (22) 582-84-07
 • Wystawianie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (22) 582-84-40 do 43
 • Podstawowa opieka zdrowotna (22) 582-80-49
 • Promocja zdrowia (22) 582-80-23
 • Ratownictwo medyczne (22) 582-80-37
 • Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (22) 582-80-24
 • Leczenie szpitalne (22) 582-80-26
 • Programy terapeutyczne (lekowe) (22) 582-80-32
 • Rzecznik praw pacjenta (22) 582-84-16
 • Rzecznik prasowy (22) 582-80-41
 • Lecznictwo uzdrowiskowe (22) 572-61-23

Archiwum