27 września 2006

O pracy Agencji Oceny Technologii Medycznych

O pracy Agencji Oceny Technologii Medycznych mówi Romuald KRAJEWSKI, członek Prezydium NRL

Agencja Oceny Technologii Medycznych rozpoczęła pracę od zgromadzenia zespołu ekspertów, czyli przedstawicieli różnych instytucji
i organizacji zainteresowanych jakością w ochronie zdrowia, definiowaniem świadczeń i oceną technologii medycznych. Jest to grupa ponad 30 osób, wśród nich i my – przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej. Na początku pojawił się problem, w jaki sposób zdefiniować świadczenie. Może do tego posłużyć wiele klasyfikacji – po dyskusjach przyjęto, że, między innymi, będzie to również CPTPolska, czyli tłumaczenie klasyfikacji amerykańskiej, która w wersji roboczej została Agencji udostępniona jako narzędzie do tworzenia koszyka świadczeń. Wykorzystywane są również inne klasyfikacje, co w efekcie da obszerny zbiór definicji i na tej podstawie będzie można stworzyć najpierw listę procedur i świadczeń, które mają dobrze udowodnioną skuteczność, a następnie wybrać te, które mogą być finansowane ze środków publicznych. Ü
not. eg

Archiwum