5 września 2006

Spotkanie absolwentów AM

W 27 maja br. z okazji 39. rocznicy uzyskania absoluto rium rocznika 1967 warszawskiej Akademii Medycznej odbyło się spotkanie w nowej siedzibie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego przy ul. Raszyńskiej 54, w Klubie Lekarza, urządzonym przez niezawodnego dr. Andrzeja Trzaskowskiego.
Z dumą oprowadzał nas po nowej siedzibie, pokazując obrazy polskich malarzy oraz ofiarowany przez siebie fortepian.
Spotkanie miało na celu uaktualnienie ankiet, które pozwolą na opracowanie wydania książkowego o naszych absolwentach i ich osiągnięciach.
Z ramienia komitetu redakcyjnego zajmuje się tym mgr Krystyna Paszkiewicz. W miłej, serdecznej atmosferze rozstawaliśmy się na rok – w 2007 r., także w maju, będziemy uroczyście obchodzić czterdziestolecie! Łza się w oku kręci, ale czas biegnie szybko… Ü

Ewa MISZCZAK-MATUSZEWSKA

Kształt duszy
Doktorowi Andrzejowi Trzaskowskiemu

Pewnie nie zadrży
tak ręka artysty
muskającego skalpelem
biel skóry,
jak serce jego
będzie poruszone
barwami nieba
i łanami zboża
na Chełmońskiego
siermiężnych obrazach…

A słuch zagłębi się
na długie chwile
w mroki nokturnu
lub walca
Chopina…

Głębia wszystkich doznań
oddaje bowiem
kształt duszy
Człowieka

Ewa MISZCZAK-MATUSZEWSKA
Warszawa, Klub Lekarza, 27 maja 2006 r.

Archiwum