25 września 2006

U nas w samorządzie

Uwaga: bardzo ważne!

Aby ułatwić Koleżankom i Kolegom wpłaty należnej składki, a jednocześnie umożliwić precyzyjną weryfikację tych wpłat, w najbliższym czasie wprowadzimy system indywidualnego konta w banku BPH dla każdego lekarza.

Numer konta składa się z 26 cyfr. Pierwsze 19 cyfr każdy otrzyma indywidualnie i będą one wydrukowane na NALEPCE ADRESOWEJ w kolejnych wydaniach „Pulsu”.

Do cyfr tych każdy lekarz dopisze ostatnie 7 cyfr, które są jego NUMEREM PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU.
Uzyskamy wtedy pełny numer rachunku bankowego i pod ten numer trzeba będzie przekazywać należną składkę bez dodatkowej opłaty.

Informację tę przekazujemy już teraz, aby mogli Państwo
ZWRACAĆ UWAGĘ NA NALEPKĘ ADRESOWĄ
DOŁĄCZONĄ DO NASTĘPNYCH NUMERÓW „PULSU”.

***

Dział windykacji składek Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie przypomina, że na lekarzu ciąży obowiązek pisemnego zgłaszania następujących informacji:

– do Rejestru OIL – o zmianach dotyczących: miejsca zatrudnienia wraz z informacją dotyczącą potrącania składek członkowskich na OIL w Warszawie, adresu zamieszkania i adresu do korespondencji, daty przejścia na emeryturę bądź rentę (kserokopia decyzji wydanej przez ZUS), terminu rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego bądź bezpłatnego, daty i miejsca rozpoczęcia pracy przez lekarza/lekarza dentystę po zakończeniu stażu podyplomowego, rejestracji w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotnej, zaprzestania pracy zarobkowej przez lekarza/lekarza dentystę emeryta bądź rencistę (oświadczenie);

– do Komisji Praktyk Lekarskich:

a) o wyrejestrowaniu praktyki indywidualnej,

b) o zawieszeniu praktyki – np. w związku z chorobą, urlopem wychowawczym, wyjazdem za granicę.

***

Recepty dla lekarzy emerytów i rencistów są wydawane nieodpłatnie w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, ul. Grójecka 65a, pok. 18a, II piętro,
we wtorki, środy i czwartki, od godz. 9.00 do 14.00.

***

Aktualne numery kont bankowych OIL w Warszawie

22 1050 1041 1000 0005 0130 9736 – składka członkowska oraz opłata za rejestrację prywatnych praktyk lekarskich;

08 1020 1013 0000 0802 0005 8727 – spłata pożyczek z Funduszu Samopomocy Lekarskiej

***

Dyżury członków Prezydium ORL

Andrzej Włodarczyk – przewodniczący ORL (codziennie w godzinach pracy);
Jacek Kubiak – wiceprzewodniczący ORL (codziennie z wyjątkiem czwartków, godz. 13.30-15.30);
Ryszard Majkowski – wiceprzewodniczący ORL (poniedziałek, wtorek, czwartek, godz. 14.00-16.00,
środa, godz. 12.00-14.00);
Mieczysław Szatanek – wiceprzewodniczący ORL; przewodniczący Delegatury Radomskiej
(poniedziałek, wtorek, czwartek, godz. 13.00-16.00 w siedzibie Delegatury);
Ładysław Nekanda-Trepka – sekretarz ORL (codziennie w godzinach pracy);
Janusz Bugaj – z-ca sekretarza ORL (wtorek, czwartek, godz. 10.00-12.00, środa-piątek, godz. 12.00-14.00);
Wojciech Borkowski – skarbnik ORL (poniedziałek, czwartek, godz. 14.00-17.00, wtorek, godz. 14.00-16.00).

Archiwum