25 września 2006

Uwaga: nadciśnienie!

Jedną z najtańszych form profilaktyki zawału serca i udaru mózgu jest przyjmo wanie kwasu acetylosalicylowego. Powinno się go ordynować osobom, dla których ryzyko zgonu związane z chorobami o podłożu miażdżycowym wynosi ponad 5 proc. w ciągu najbliższych 10 lat – uważa prof. Krzysztof Narkiewicz, krajowy konsultant ds. hipertensjologii.

Hipertensjologia
to nowa specjalność medyczna, którą minister zdrowia zarejestrował na wniosek Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT). Obejmuje wszelkie zagadnienia związane z nadciśnieniem tętniczym i jego leczeniem. Według prof. Narkiewicza, jest to interdyscyplinarna dziedzina medycyny. – Zajmuje się ona nie tylko nadciśnieniem tętniczym, ale skuteczniejszym niż dotychczas jego leczeniem – podkreśla. Duży nacisk położony został na współpracę pomiędzy kardiologiem, diabetologiem, nefrologiem oraz innymi pokrewnymi specjalnościami.
Mimo że nadciśnienie tętnicze stanowi jedno z największych zagrożeń dla zdrowia pacjenta, choroby układu krążenia są przyczyną połowy zgonów w naszym kraju – bywa ono lekceważone i późno rozpoznawane. W grupie podwyższonego ryzyka znajdują się w zasadzie wszyscy mężczyźni po 60. i kobiety po 65. roku życia.
Długotrwałe działanie podwyższonego ciśnienia krwi na śródbłonek naczyń prowadzi do rozwoju miażdżycy, a co za tym idzie – grozi udarem mózgu lub zawałem serca. Mniej znane powikłania to np. niewydolność nerek czy tętniak aorty. Nadciśnienie zwiększa ryzyko śmierci z powodu zawału trzykrotnie, zaś z powodu udaru mózgu – czterokrotnie. Może latami nie dawać niepokojących objawów, choć u co czwartego pacjenta zdarzają się bóle głowy.
Tymczasem z danych statystycznych wynika, że nadciśnienie tętnicze występuje u 9 milionów dorosłych Polaków i zagraża dalszym
8 milionom. W Polsce aż 35 proc. przypadków nadciśnienia pozostaje niewykrytych, a skutecznie leczonych jest tylko 12 proc. chorych.
Według prof. Andrzeja Tykarskiego z Akademii Medycznej w Poznaniu, trudno mówić o przewadze jakiejś grupy leków przeciwko nadciśnieniu, ponieważ w każdej zdarzają się preparaty lepsze i gorsze. W USA leczenie rozpoczyna się od tanich i skutecznych leków diuretycznych (moczopędnych), natomiast w Europie, zwłaszcza w przypadku młodszych pacjentów, preferowane są inhibitory konwertazy.
Warto przypomnieć, że na stronie www.nadcisnienietetnicze.pl można znaleźć zestawienie wiarygodnych urządzeń do mierzenia ciś-nienia tętniczego krwi oraz informacje dotyczące codziennej działalności Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Ü
Gut

Archiwum