2 października 2006

Certyfikat Jakości dla Wołomina

3 sierpnia br. Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 2 w Wołominie otrzymał Certyfikat Jakości zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2000.

System wdrażała niemiecka firma DEKRA, która też przeprowadzała audyt certyfikacyjny. Wdrożony system obejmuje: podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w zakresie położnictwa i ginekologii, stomatologię, świadczenie usług profilaktycznych i promocję zdrowia.
„Utrzymanie pacjentów w jak najlepszym zdrowiu” – to przyjęty kierunek działania Zakładu – mówi dyrektor Janusz Blusiewicz. Podstawową wartością dla wyróżnionej placówki jest „dobro pacjenta, spełnianie jego oczekiwań oraz wysoka skuteczność”. Cele polityki jakości – to osiągnięcie na rynku jak najwyższej pozycji, ciągłe doskonalenie zawodowe pracowników, utrzymanie najwyższej jakości świadczonych usług oraz przyjazne i bezpieczne warunki pracy dla personelu.
1 października br. MSPZOZ nr 2 w Wołominie obchodzi jubileusz 5-lecia swojej działalności. md

Archiwum