14 października 2006

ISO dla „Lecznicy Centrum”

Uroczystość wręczenia certyfikatu zgodności systemu zarządzania z normą ISO 9001:2000 Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum” w Warszawie odbyła się 8 września br. Wzięli w niej udział: zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Elżbieta Wierzchowska; dyrektor Departamentu Zdrowia MSWiA, dr Halina Rajska; przewodnicząca Rady Społecznej, dr Elżbieta Majkowska; członkowie Rady: Luzjana Konarska-Ląpieś i Janina Mazur; oraz doc. Jacek Kubiak – przedstawiciel OIL w Warszawie. Przybyli także dyrektorzy stołecznych zakładów opieki zdrowotnej, współpracownicy, kontrahenci, przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm oraz pracownicy lecznicy. Wręczenia certyfikatu dokonali przedstawiciele firmy certyfikującej CESI: Joanna Adamczyk i Giuseppe Lomonaco.
Goście podkreślali w swoich wystąpieniach wysiłek personelu i zarządzających zakładem, włożone we wdrożenie standardów jakości, a zwłaszcza zasługi pełnomocnika dyrektora ds. jakości, Agaty Chechłowskiej, która z determinacją i konsekwencją wprowadzała je w życie. Wysoka jakość zarządzania przekłada się wprost na dostępność i jakość usług medycznych świadczonych pacjentom lecznicy. Doc. J. Kubiak zaznaczył, że certyfikat to „szlachectwo, które zobowiązuje” – i to dopiero początek drogi do jakości. Ü

Grażyna PACOCHA

Archiwum