3 października 2006

Konferencja o roli samorządu w zwiększaniu dostępności i poprawie jakości opieki zdrowotnej

W Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II zebrali się przedstawiciele Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy i urzędnicy NFZ. Konferencja poświęcona była roli warszawskiego samorządu w zwiększaniu dostępności i poprawie jakości opieki zdrowotnej w stolicy.

Zgodnie z przedstawionymi informacjami, z 218 mln zł z budżetu miasta na opiekę zdrowotną w latach 2003-2006 kwotę 146 mln zł przekazano na inwestycje budowlane w szpitalach i przychodniach, a 72 mln zł – na aparaturę i sprzęt medyczny. Z pieniędzy tych sfinansowano np. nowy sprzęt i nowe specjalności dla Szpitala Bielańskiego. Dzięki temu obecnie możliwe jest hospitalizowanie ponad 30 tys. osób (przed remontem dotyczyło to tylko 19 tys.). Od października w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci zostanie otwarty pierwszy budynek, w którym znajdą się m.in. poradnie specjalistyczne. W planach jest też rozbudowa Szpitala Grochowskiego, Czerniakowskiego i Praskiego oraz budowa przychodni w Wilanowie. Ü Gut

Archiwum