19 października 2006

„Nie zmieniać” – a nie „NZ”

NFZ interpretuje przepisy dotyczące recept

Apteki mają trudności z interpretacją przepisów dotyczących wypisywania recept. Rozporządzenie ministra zdrowia z 28.09.2004 r. w sprawie recept lekarskich daje lekarzom możliwość wskazania konieczności wydania pacjentowi określonego leku przez zamieszczenie adnotacji: „nie zmieniać”. Lekarze często używają skrótu: „NZ”, który może sugerować: „należy zmieniać”. Zdarza się też, że adnotacja dotyczy całej recepty, a nie tylko jednego leku.
O interpretację rozporządzenia ministra zdrowia w tej sprawie zwrócił się do Narodowego Funduszu Zdrowia prezes Śląskiej Rady Aptekarskiej Stanisław Piechula. Departament Gospodarki Lekami centrali NFZ jednoznacznie stwierdził, że adnotacja: „nie zmieniać” odnosi się do określonego pojedynczego leku i nie może dotyczyć całej recepty. W świetle przepisów niedopuszczalną praktyką jest opatrzenie recepty adnotacją: „nie zmieniać” w sposób niedający całkowitej pewności, którego leku wypisanego na recepcie ona dotyczy. Oznacza to, że nie należy stosować skrótu: „NZ”.
Z interpretacji przepisów wynika również, że adnotacja powinna być wykonana taką samą techniką, jak cała recepta. Jeśli więc recepta jest napisana odręcznie, adnotacja także musi być wykonana odręcznie – przepisy nie dopuszczają wykorzystywania pieczątki o treści: „Nie zmieniać”. Ü kw

Archiwum