27 października 2006

Z Mazowsza

Kolumnę redaguje
Piotr Kaczmarek

Z Grójca do Warszawy
30 sierpnia br. w grójeckim Starostwie Powiatowym zawarto porozumienie pomiędzy tamtejszym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej a Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA w Warszawie.
Dzięki umowie pacjenci grójeckiego szpitala wymagający leczenia specjalistycznego będą mogli korzystać z usług medycznych i sprzętu kliniki przy ul. Wołoskiej. Negocjacje między placówkami trwały kilkanaście miesięcy. Towarzyszyły im protesty pracowników szpitala w Grójcu, którzy obawiali się przejęcia jednostki przez placówkę MSWiA. Zgodnie z umową, szpital w Grójcu zachowa niezależność w zakresie spraw pracowniczych, finansowych oraz nieruchomości. Ujednolicone mają zostać procedury medyczne. Na porozumieniu oprócz pacjentów skorzystają także lekarze, którzy będą mogli odbywać szkolenia w warszawskiej klinice.

Sztandar dla centrum
12 sierpnia br. odbyła się uroczystość nadania sztandaru Centrum Medycznemu w Radzyminie.
Patronat nad imprezą, zorganizowaną w ramach obchodów 86. rocznicy „cudu nad Wisłą”, objęli m.in. ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej, arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, oraz marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Stomatologia wyróżniona
Kierunek lekarsko-dentystyczny Oddziału Stomatologicznego I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie otrzymał od Państwowej Komisji Akredytacyjnej ocenę wyróżniającą.
Komisja ocenia jakość kształcenia oraz kontroluje przestrzeganie zasad określających warunki prowadzenia studiów wyższych we wszystkich polskich uczelniach cywilnych. W czterostopniowej skali ocena wyróżniająca jest najwyższa. Oprócz oddziału w Warszawie ocenę wyróżniającą otrzymał również Oddział Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu. Wszystkie kierunki lekarskie na polskich uczelniach uzyskały ocenę pozytywną.

Dializy w Mławie
W końcu lipca br. na terenie mławskiego szpitala otwarto stację dializ.
Właścicielem placówki jest prywatna firma – wydzierżawiła od ZOZ-u działkę, na której wybudowano placówkę.
W stacji jest 14 stanowisk, z których będzie mogło korzystać kilkudziesięciu pacjentów. Do tej pory chorzy musieli dojeżdżać do Działdowa lub Ciechanowa. Zabiegi przeprowadzane w stacji są finansowane w ramach kontraktu
z NFZ. Pacjenci nie ponoszą żadnych kosztów, mają zapewniony bezpłatny transport i wyżywienie. Właściciel jednostki w 2003 r. uzyskał certyfikat ISO 9001:2000. Kierownikiem stacji został lekarz nefrolog dr Antoni Koźmiński.

Laparoskop w Otwocku
16 sierpnia br. otwocki szpital otrzymał nowoczesny zestaw narzędzi do przeprowadzania zabiegów metodą laparoskopową.
Urządzenie zostało podarowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala Powiatowego w Otwocku. Środki na zakup zestawu w wysokości 30 tys. złotych zebrano w czasie balu charytatywnego, który odbył się 14 lutego br. Nowy nabytek o połowę skróci miesięczny czas oczekiwania pacjentów na zabieg.

Fałszywy alarm
24 sierpnia br. chwilę grozy przeżyli pacjenci i personel ciechanowskiego szpitala, gdy nieznany mężczyzna poinformował o podłożeniu ładunku wybuchowego w placówce.
Biorąc pod uwagę grożące niebezpieczeństwo, dyrekcja podjęła decyzję o ewakuacji przeszło 1200 osób. W ciągu niespełna godziny wyprowadzono z budynków szpitala 650 osób, w tym obłożnie chorych, noworodki, pacjentki w trakcie porodu. Przerwano operację mężczyzny – zakończono ją w szpitalu w Płońsku. Ewakuowanych pacjentów zebrano na przyszpitalnym lądowisku, a następnie przetransportowano do pobliskiej szkoły. W akcji ratunkowej brały udział jednostki straży pożarnej, policji, wojska, straży miejskiej, pogotowia ratunkowego, gazowego, wodociągowego oraz pracownicy szpitala i rodziny pacjentów. Po przeszukaniu szpitala przez pirotechników okazało się, że alarm był fałszywy. W tym czasie zidentyfikowano sprawcę zamieszania, 50-letniego mężczyznę. Żartowniś przyznał, że zatelefonował do szpitala pod wpływem relacji telewizyjnej z przebiegu ewakuacji londyńskiego lotniska zagrożonego zamachem bombowym. W czasie zatrzymania był pod wpływem alkoholu. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Będzie też musiał pokryć koszty akcji ratunkowej i strat spowodowanych ewakuacją. W czasie działań ratunkowych pacjentom, na szczęście, nic się nie stało.

Porozumienie w Nowym Dworze
31 lipca br. w nowodworskim SPZOZ zostało podpisane porozumienie pomiędzy dyrekcją szpitala a związkami zawodowymi reprezentującymi pielęgniarki, pogotowie ratunkowe i część pracowników placówki.
Ugoda zakończyła trwający od kilku miesięcy spór zbiorowy, którego głównym przedmiotem były płace. Protestujący wynegocjowali podwyżkę w wysokości 150 zł od podstawy wynagrodzenia jako pierwszy etap wzrostu wynagrodzeń. Dalsze środki otrzymają w październiku, po wejściu w życie ustawy o przekazywaniu środków finansowych na wzrost wynagrodzeń przez NFZ. Ustalono też zasady dalszej współpracy, opartej na dialogu.

Powódź w Wyszkowie

Wskutek ulewnych deszczy, które w pierwszy weekend sierpnia przechodziły nad centrum kraju, zalany został wyszkowski szpital.
W niedzielę zaczął przeciekać dach nad starą częścią szpitala, w wyniku czego częściowo zalane zostały oddziały internistyczny i kardiologiczny. Wdzierająca się woda spowodowała awarię sieci elektrycznej, problemy z oświetleniem i zasilaniem urządzeń szpitalnych. Kierownictwo szpitala podjęło decyzję o wypisaniu części pacjentów z pechowych oddziałów. Awarię usunięto następnego dnia, jednakże dach wymaga remontu. Ü

Archiwum