23 października 2006

Zaproszenie Koła Medycyny Komunikacyjnej

Koło Medycyny Komunikacyjnej Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz firma POLON zapraszają na posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 23 października 2006 r. o godz. 14.00 w Klubie Lekarza, ul. Raszyńska 54.

Temat spotkania:„Postępowanie w zespołach bólowo-korzeniowych”. Wykład wygłosi dr n. med. Grzegorz Maksymiuk pełniący funkcję kierownika Kliniki Neurologii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.

dr Krystyna Podgórska
przewodnicząca
Koła Medycyny Komunikacyjnej TLW

Archiwum