19 listopada 2006

Brońmy się przed grypą

W związku z trwającym sezonem epidemii grypy Krajowy Ośrodek ds. Grypy w Państwowym Zakładzie Higieny zaprasza wszystkich lekarzy do współpracy i wzięcia udziału w wirusologicznym nadzorze nad grypą. Jednocześnie przypomina, że w grupie wysokiego ryzyka znajdują się m.in. lekarze, personel szpitali i ośrodków lecznictwa otwartego, pogotowia ratunkowego, pracownicy domów spokojnej starości i zakładów opieki medycznej, mający kontakt z pensjonariuszami lub chorymi oraz ci, którzy zapewniają opiekę domową pacjentom.
Udział w programie polegałby na pobieraniu prób klinicznych (wymazy z gardła i nosa) od pacjentów z objawami grypy, które byłyby następnie poddawane procedurom mającym na celu izolację wirusa. Badania tego rodzaju wykonywane są nieodpłatnie przez Krajowy Ośrodek ds. Grypy.
Oferta adresowana jest głównie do lekarzy z terenu Warszawy. Jeśli jednak lekarze z innych regionów kraju są w stanie zapewnić transport pobranych przez siebie próbek materiału do Krajowego Ośrodka ds. Grypy, ich pomoc jest mile widziana. Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – tel. 0-22 54-21-274; e-mail: nic@pzh.gov.pl
Jak wynika z informacji na stronie internetowej Państwowego Zakładu Higieny, obecnie w Polsce zarejestrowane i dostępne są dwa leki antygrypowe: Zanamivir (Relenza, zarejestrowany w Polsce w kwietniu 2001 r.), dopuszczony do leczenia od 7. roku życia, oraz Oseltamivir (Tamiflu, zarejestrowany w Polsce w maju 2003 r.), dopuszczony do leczenia od 1. roku życia i do profilaktyki od 13. roku życia – zawiesina dla dzieci i kapsułki dla dorosłych. Oba leki są aktywne wobec wirusów grypy typu A i B. Oseltamivir jest aktywny wobec wirusa ptasiej grypy, Zanamivir zaś pozostaje w ostatniej fazie badań klinicznych dotyczących aktywności w przypadku zakażenia wirusem ptasiej grypy.
Warunki użycia Zanamiviru i Oseltamiviru: leczenie powinno być rozpoczęte tak szybko, jak to możliwe, najlepiej w ciągu 36 godzin od wystąpienia pierwszych objawów choroby. Grypa musi być wcześniej potwierdzona badaniem laboratoryjnym z dwóch podstawowych powodów: oba leki działają tylko i wyłącznie w przypadku zakażenia wirusem grypy. Istnieje konieczność ograniczenia możliwości powstawania szczepów wirusa grypy odpornych na te leki. Ü

Gut

Archiwum