13 listopada 2006

ISO dla żoliborskiego SPZZLO

We wrześniu br. Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz uroczyście wręczono Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Urzędu i Rady m.st. Warszawy, Dzielnicy Żoliborz i Bielany, członkowie Rady Społecznej SPZZLO Warszawa-Żoliborz, dyrektor MOW NFZ Andrzej Jacyna, przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Andrzej Włodarczyk, dyrektorzy warszawskich ZOZ-ów, stacji Sanepidu i in.
Uczestnicy spotkania dokonali uroczystego otwarcia wyremontowanych pomieszczeń poradni specjalistycznych. Wstęgę przecięli: Cezary Pomarański – wicewojewoda mazowiecki, Aurelia Ostrowska – dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy, Liliana Koperska – przewodnicząca Rady Społecznej SPZZLO Warszawa-Żoliborz oraz Małgorzata Zaława-Dąbrowska – dyrektor tej placówki. Do odnowionych pomieszczeń zostaną przeniesione poradnie: neurologiczna, chirurgiczna, urologiczna i reumatologiczna oraz nowocześnie wyposażona nowo powstała pracownia densytometrii.

Dyr. Małgorzata Zaława-Dąbrowska, dziękując wszystkim za wkład pracy włożony we wdrożenie ISO, szczególne wyrazy uznania przekazała Beacie Przybysz, sprawującej funkcję pełnomocnika ds. zarządzania jakością.
Aktu wręczenia Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 dokonał dyrektor Management Service TÜV Polska Ryszard Musiał. Ü

opr. md

Archiwum