6 listopada 2006

Nagroda dla TPG

Międzynarodowa Nagroda im. F.D. Roosevelta za rok 2005 została przekazana polskiemu Towarzystwu Pomocy Głuchoniewidomym za znaczące osiągnięcia w przełamywaniu barier osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i ekonomicznym – 50 tys. dolarów wspomoże rehabilitację osób, które jednocześnie nie widzą i nie słyszą. Na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku 18 września br. nagrodę odebrali prezydent Polski Lech Kaczyński oraz przewodniczący TPG Grzegorz Kozłowski. md

Archiwum