19 listopada 2006

Program posiedzeń klinicznych w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” od stycznia do czerwca 2007 r.

2.01.2007 Lek. Olga Rutynowska
Zespół szybkiego rozpadu (lizy) nowotworu.
Organizator: Klinika Onkologii

16.01.2007 Prof. dr hab. n. med. Roman Lorenc
z zespołem

Korzyści praktyczne wynikające z zastosowania
diagnostyki molekularno-biochemicznej w schorzeniach kostnych u dzieci.
Organizator: Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej

6.02.2007 Dr n. med. Małgorzata Żuk
Nadciśnienie płucne u dzieci – ważny
wielospecjalistyczny problem kliniczny.
Organizator: Klinika Kardiologii

20.02.2007 Dr n. med. Dorota Jurkiewicz
Udział genu JAG 1 w patogenezie zespołu Alagille’a
u polskich pacjentów.
Organizator: Zakład Genetyki Medycznej

6.03.2007 Doc. dr hab. n. med. Roman Janas
Czynnik wzrostowy śródbłonka naczyń (VEGF – Vascular
Endothelial Growth Factor)
w świetle badań
podstawowych i klinicznych.
Organizator: Zakład Radioimmunologii

20.03.2007 Dr n. med. Jolanta Sykut-Cegielska
Mitochondrialne zaburzenia beta-oksydacji kwasów tłuszczowych.
Organizator: Klinika Pediatrii
3.04.2007 Lek. Ewa Piesiewicz-Grzonkowska
ADHD – kontrowersje.
Organizator: Zakład Psychiatrii

17.04.2007 Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka
Wypalenie zawodowe personelu medycznego.
Psychologiczne mechanizmy powstawania, metody
pomiaru. Czy można zapobiegać wypaleniu
lub je „leczyć”?
Organizator: Zakład Psychologii Klinicznej

8.05.2007 Lek. Izabella Gorczyca
– Stymulacja nerwu błędnego w leczeniu padaczki
lekoopornej.
Organizator: Klinika Neurochirurgii

22.05.2007 Dr n. med. Hanna Dmeńska
– Mukowiscydoza – postępy w rozpoznawaniu i leczeniu.
Organizator: Zakład Fizjologii Oddychania

5.06.2007 Doc. dr hab. n. med. Janusz Świetliński,
dr n. med. Marek Migdał

Wentylacja nieinwazyjna u dzieci – aktualny stan
wiedzy.
Organizator: Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

19.06.2007 Dr n. med. Marzanna Radziszewska-Konopka
Wczesne wykrywanie wad słuchu u dzieci oraz wczesna interwencja – możliwości i ograniczenia.
Organizator: Zakład Audiologii, Foniatrii i Laryngologii

Posiedzenia odbywają się w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, o godz. 13.30, w sali wykładowej nr 119, bl. F, I piętro,
w głównym budynku Instytutu (por. „Puls” nr 9/2006, str. 29).
Dodatkowe informacje w Dziale Organizacji Nauki i Szkoleń IPCZD, pok. 106, tel. (022) 815-11-32.

Archiwum