13 listopada 2006

Z Mazowsza

Kolumnę redaguje
Piotr Kaczmarek

Zdrowa konferencja
4 września br. w Warszawie odbyła się konferencja „eHealth – Poprawa jakości oraz wzrost wydajności w służbie zdrowia poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych”.
Celem spotkania było przedstawienie aktualnych tematów z zakresu technologii informatycznych odgrywających
w służbie zdrowia coraz większą rolę. Mówiono również o możliwościach finansowania inwestycji i nawiązywania współpracy w tym zakresie. W konferencji wzięli udział polscy i niemieccy specjaliści z dziedziny polityki zdrowotnej, ubezpieczeń zdrowotnych i branży IT. Zaprezentowano narzędzia informatyczne wykorzystywane do doku- mentacji i rozliczania świadczeń medycznych, elektronicznego gromadzenia danych o pacjentach oraz przedstawiono praktyczne zastosowania tele- medycyny w leczeniu i diagnostyce. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie „Niemiecko-Polskie Forum Zdrowia”.

Nagrodzony remont
Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej został nagrodzony w konkursie „Modernizacja Roku 2005” w kategorii: obiekty zdrowia i opieki społecznej.
Nagrodę przyznano za termomodernizację budynku szpitala, unowocześnienie kotłowni oraz adaptację pomieszczeń dla zakładu rehabilitacji.
Konkurs „Modernizacja Roku”, organizowany przez Targi Pomorskie oraz Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego, ma na celu prezentację rozwiązań architektoniczno-budowlanych zastosowanych w obiektach modernizowanych przy użyciu nowoczesnych technologii. W tegorocznym konkursie startowało ponad 600 kandydatów w jedenastu kategoriach. Patronat hono- rowy nad imprezą objął minister zdrowia Zbigniew Religa.

Jubileusz karetek
1 września br. SP ZOZ „Meditrans Ostrołęka” obchodził 55-lecie swego istnienia.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, pracownicy pogotowia ratunkowego, kolumny transportu sanitarnego oraz koledzy po fachu z Siedlec i Radomia. Z okazji jubileuszu SP ZOZ „Meditrans Ostrołęka” został uhonorowany Złotą Odznaką „Za zasługi dla Ostrołęki” przyznawaną przez Radę Miasta. Ponad 160 pracowników otrzymało medale okolicznościowe i dyplomy. „Meditrans Ostrołęka”, kontynuator tradycji pogotowia ratunkowego i kolumny transportu sanitarnego, zatrudnia 155 pracowników, ma 70 pojazdów, w tym m.in. 20 ambulansów reanimacyjno-wypadkowych
i 30 karetek sanitarnych.

Patronka dla Inflanckiej
Krysia Niżyńska, ps. „Zakurzona”, została patronką warszawskiego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego przy ul. Inflanckiej.
W uroczystości, która odbyła się 24 września, wzięli udział kombatanci, przedstawiciele władz Warszawy, jednostek zdrowotnych, a także Barbara Sienkiewicz, autorka książki o „Zakurzonej”.
Krysia Niżyńska była sanitariuszką Harcerskiego Batalionu Armii Krajowej „Zośka”, kompanii „Rudy”, w czasie Powstania Warszawskiego. Zginęła prawdopodobnie na Woli. Mimo że była najmłodsza (miała 16 lat), imponowała innym hartem, pogodą ducha i ofiarnością.

Orzeł z Otwocka
Otwocki ZOZ znalazł się wśród najlepszych firm rekomendowanych do konkursu „Mazowiecka Firma Roku”.
Do udziału w tegorocznym konkursie zakwalifikowano ponad 100 przedsiębiorców. Szpital z Otwocka znalazł się wśród piętnastu najlepszych firm. Zwycięzca otrzyma statuetkę i prestiżowy tytuł „Mazowieckiego Orła Biznesu”. Impreza, zorganizowana przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, odbyła się pod honorowym patronatem marszałka województwa mazowieckiego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz ministra gospodarki.

Pieniądze dla Pruszkowa
Szpital Powiatowy w Pruszkowie otrzyma 500 tys. zł na zakup sprzętu medycznego.
Środki, pozyskane jako dotacja z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Regionalnego Mazowsza, zostaną przeznaczone m.in. na zakup aparatu USG z kolorowym Dopplerem, analizatora biochemicznego, aparatu do znieczuleń i aparatu do urodynamiki. Zakupione urządzenia zostaną przekazane na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego.

Już nie akademia
Akademia Medyczna zmienia nazwę na: Warszawski Uniwersytet Medyczny.
25 września br. Senat AM w Warszawie jednogłośnie podjął decyzję o zmianie nazwy uczelni. Stanowisko to ma związek z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, które obniża rangę akademii, a podwyższa uniwersytetów. Zmiana nazwy ma podkreślić rangę i prestiż uczelni, co będzie się też wiązało z korzystniejszym podziałem środków finansowych w przyszłości. Oprócz „Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” rozważano również nazwy: „Uniwersytet Medyczny w Warszawie” oraz „Stołeczny Uniwersytet Medyczny”.

Bezpłatne badania
4 września br. sejmik województwa mazowieckiego przyjął „Program przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim na lata 2006-2011”.
Na program przeznaczono 4,5 mln zł, z czego 1,3 mln zł zostanie wykorzystane na badania profilaktyczne oraz porady medyczne z zakresu neurologii, kardiologii, reumatologii, okulistyki i diabetologii w ramach akcji „Zdrowi mieszkańcy – to zdrowe Mazowsze”. Weźmie w niej udział 9 szpitali z całego regionu. Wyznaczone placówki będą realizowały program poprzez badania oraz działania edukacyjno-profilaktyczne dotyczące chorób będących najczęstszą przyczyną zgonów pacjentów na Mazowszu.
W ramach akcji organizowane będą także spotkania edukacyjne dla uczniów Szkół Promocji Zdrowia z zakresu: udzielania pierwszej pomocy, walki z wirusem HIV oraz profilaktyki nowotworów sutka. Ü

Archiwum