8 listopada 2006

Z radomskiej delegatury

Kolumnę redaguje
Mirosław Wąsik

Grójec bliżej Warszawy
Szpital Powiatowy w Grójcu będzie współpracował z Kliniką Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Wołoskiej w Warszawie.

Umowę w tej sprawie podpisali dyrektorzy obu szpitali: grójeckiego – Andrzej Bartosiak i warszawskiego – Marek Durlik. – Współpraca będzie miała charakter merytoryczny i obejmie różne dziedziny. O jej zakresie będą współdecydowali ordynatorzy poszczególnych oddziałów. Nasi lekarze będą jeździć do kliniki na szkolenia specjalizacyjne, posiedzenia naukowe i badania – powiedział dyr. Bartosiak. Jego zdaniem, współpraca pozytywnie wpłynie na merytoryczne przygotowanie kadry szpitala powiatowego i przyczyni się do zdobycia dodatkowych doświadczeń zawodowych. – Korzyści odczują także pacjenci, którzy będą mieli dodatkowe możliwości przeprowadzania badań i leczenia – podkreślił.

Bezpłatne badania
Pod hasłem „Zdrowi mieszkańcy – to zdrowe Mazowsze” lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu udzielają darmowych porad medycznych na terenie regionu radomskiego.

– Inicjatorem akcji był samorząd województwa mazowieckiego. Od września do listopada specjaliści z naszego szpitala odwiedzają gminy i przeprowadzają badania mieszkańców – mówi dyrektor WSzS Bożenna Pacholczak. W akcji biorą udział m.in. interniści, kardiolodzy, okuliści i ortopedzi. Badania mają doprowadzić do wczesnego wykrycia chorób i zwiększenia poziomu wiedzy mieszkańców regionu o czynnikach wpływających na zdrowy tryb życia. Lekarze zwracają szczególną uwagę na choroby układu krążenia, zaburzenia wzroku, słuchu oraz zagrożenie cukrzycą, osteoporozą i nowotworami sutka. Prowadzona jest także profilaktyka
w zakresie szkodliwości palenia tytoniu.

RSzS stara się o kredyt
Przedłużają się negocjacje w sprawie kredytu dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Prowadzone od kilku miesięcy rozmowy z bankami nie wyłoniły placówki, która pożyczy szpitalowi pieniądze.

Lecznica stara się o kredyt w wysokości 6 mln zł. Pieniądze mają trafić m.in. do dostawców leków, za które szpital zalega z zapłatą. – Dług nieustannie rośnie, gdyż do należności głównej doliczane są odsetki. Kredyt pozwoliłby na powstrzymanie tej fali – mówi dyrektor RSzS, dr Mieczysław Szatanek.
Pomoc w uzyskaniu kredytu zadeklarował samorząd Radomia, który jest organem założycielskim lecznicy. Według dyrekcji placówki, pieniądze ze źródeł zewnętrznych są niezbędne, gdyż w przeciwnym wypadku może dojść do znaczących ograniczeń wydatków, co mogłoby się odbić negatywnie na zakresie świadczonych usług medycznych.

Spadek dla szpitala
Na konto Radomskiego Szpitala Specjalistycznego trafiło ponad 160 tys. zł zapisanych w testamencie przez byłego pacjenta lecznicy.

Darczyńcą był pacjent, który kilkakrotnie korzystał z pomocy medycznej placówki – oddziałów urologicznego i chorób wewnętrznych. Gdy zmarł (w 1997 r. w wieku 85 lat), okazało się, że na mocy testamentu część jego majątku powinna przypaść szpitalowi. – Na przeszkodzie stanęły jednak problemy formalne, w tym postawa dalszej rodziny, która podjęła batalię sądową o pieniężną część spadku – powiedziała główna księgowa RSzS Dorota Ciekała. Spór trwał blisko 7 lat i dopiero niedawno na konto szpitala trafiła ostatnia część należności. – Jesteśmy bardzo wdzięczni za wspaniały gest ofiarodawcy. Symboliczną formą podziękowania będzie tablica pamiątkowa i nagrobek dla darczyńcy – dodała. Odsłonięcie tablicy planowane jest w listopadzie br.
Jak podkreśla dyrektor RSzS Mieczysław Szatanek, otrzymany spadek jest najwyższym darem, jaki szpital dostał od osoby fizycznej. Dotychczas najczęściej szpitalowi przychodziły z pomocą firmy oraz instytucje. Ü

Archiwum