13 listopada 2006

Zdrowie warszawiaków

25 października br. w Warszawie odbyło się spotkanie pod hasłem „Zdrowie warszawiaków – debata o problemach warszawskiej ochrony zdrowia”, w którym wzięli udział kandydaci na urząd prezydenta m.st. Warszawy. Spotkanie zostało zorganizowane przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, Centrum Komunikacji Medialnej oraz Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia.
W debacie uczestniczyli – kandydujący na prezydenta Warszawy w nadchodzących wyborach samorządowych – Hanna Gronkiewicz-Waltz (PO) i Marek Borowski (Lewica i Demokraci).
Nie przybyli, zaproszeni przez organizatorów, urzędujący prezydent Warszawy Kazimierz Marcinkiewicz (PiS) oraz Wojciech Wierzejski (LPR).
Kandydaci przedstawili swoje spojrzenie na problemy ochrony zdrowia w stolicy. Odpowiadali także na pytania szczegółowe, m.in: Co sądzą o projekcie budowy nowego szpitala na Ursynowie, przy Centrum Onkologii?
W jaki sposób rozwiązać problemy związane z brakiem koordynacji między szpitalami podległymi aż 7 organom założycielskim w Warszawie? Co sądzą o prywatyzacji podstawowej opieki zdrowotnej i innych placówkach ochrony zdrowia?

Hanna GRONKIEWICZ-WALTZ podkreśliła, że przygotowując swój program wyborczy, w sprawach ochrony zdrowia kierowała się zdaniem ekspertów. Uważa, że konieczna jest koordynacja pracy szpitali – można ją osiągnąć w wyniku kontaktów bezpośrednich oraz przez wypracowanie odpowiedniego schematu postępowania. Choć organem koordynującym powinien być wojewoda, to zdaniem Hanny Gronkiewicz-Waltz należałoby powołać dodatkowo ciało doradcze, w którym byłyby reprezentowane wszystkie zawody medyczne. Chciałaby, aby zadania profilaktyczne były realizowane z większą konsekwencją. W 2005 r. w stolicy wydano zaledwie 50 proc. funduszy przeznaczonych na programy promocji zdrowia.
Kandydatka PO zwróciła uwagę na fakt, iż po zamknięciu Szpitala Elżbietanek południowa część Warszawy nie ma szpitala. Dlatego budowa nowego jest konieczna, ale przed rozpoczęciem tej inwestycji trzeba zrobić rzetelny rachunek ekonomiczny.
W programie wyborczym Hanny Gronkiewicz-Waltz znajduje się propozycja wdrożenia pilotażowego programu sprywatyzowania placówek POZ we wszystkich dzielnicach stolicy, wzorem Śródmieścia. Jej zdaniem, placówkom tym należy ułatwiać start, m.in. przez utrzymanie czynszów za lokale na niskim poziomie. Kandydatka jest zwolenniczką utrzymania statusu istniejących szpitali jako publicznych i dawania zgody na budowę szpitali prywatnych.
Autorem części programu wyborczego Marka BOROWSKIEGO dotyczącej kwestii zdrowotnych jest Marek Balicki. Ochrona zdrowia jest finansowana przede wszystkim przez NFZ, który prowadzi swoją politykę – podkreślił Marek Borowski. Samorządy zaś mają węższy, ale bardzo istotny zakres działania, w ich gestii bowiem znajdują się np. inwestycje. W Warszawie kilka szpitali (m.in. Praski, Wolski) wymaga remontu i trzeba skoordynować ich plany.
Zdaniem Marka Borowskiego, warunki hospitalizacji w południowej części stolicy ostatnio się pogorszyły, ale decyzja o budowie Szpitala Południowego była pospieszna i niedostatecznie uzasadniona.
Jego program zawiera propozycję tworzenia dzielnicowych ośrodków „Centrum 65 plus”, które zajmowałyby się profilaktyką, poradnictwem i pomocą socjalną osobom starszym. Marek Borowski dostrzega również konieczność stworzenia elektronicznego systemu rejestracji pacjentów oraz wspomagania medycznych ośrodków badawczych usytuowanych w stolicy.
Kandydat lewicy jest także zwolennikiem prywatyzacji podstawowej opieki zdrowotnej. Uważa jednak, że prywatne szpitale nie powinny powstawać w miejsce likwidowanych publicznych, ale oddzielnie, z prywatnego kapitału. Mogą one stanowić dobrą konkurencję dla placówek publicznych.

W dyskusji poruszono kilka najistotniejszych problemów. Wicedyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Elżbieta Wierzchowska zauważyła, że obecnie mamy do czynienia raczej z rywalizacją niż współpracą organów założycielskich. Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Teresa Jackowska zwróciła uwagę na ciągle nierozwiązany problem braku łóżek pediatrycznych oraz specjalistycznych poradni dla dzieci. Dyrektor Warszawskiego Szpitala dla Dzieci Tadeusz Bokwa stwierdził, że jego placówka może świadczyć znacznie więcej usług, niż ma zakontraktowanych, jednak NFZ konsekwentnie odmawia zwiększenia kontraktów. Prezes Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia Jadwiga Kamińska mówiła o całkowitym braku opieki geriatrycznej w stolicy. Przewodnicząca Stowarzyszenia Pacjentów z Osteoporozą Iwona Drozdowska-Rusinowicz zachęcała kandydatów do współpracy z organizacjami pacjentów. Ü
mkr

Archiwum