3 grudnia 2006

Nowe oddziały w Pułtusku i Wyszkowie?

W posiedzeniu Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dn. 24 października 2006 r. wzięli udział: członkowie Rady oraz dyrektor MOW NFZ, obserwatorzy, starostowie powiatów sokołowskiego, pułtuskiego, węgrowskiego, wyszkowskiego oraz dyrektorzy szpitali z tych powiatów. W trakcie obrad planowano m.in. przedyskutowanie możliwości zapewnienia przez MOW NFZ środków finansowych na uruchomienie w 2007 r.: Oddziału Ratunkowego – przez SP ZOZ w Pułtusku; oraz Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – przez SPZ ZOZ w Wyszkowie.
Po wysłuchaniu stron oraz przeanalizowaniu pisemnej opinii na ten temat postanowiono, że w sprawie uruchomienia Oddziału Ratunkowego w Pułtusku należy poczekać na decyzję wojewody mazowieckiego, który zadecyduje o umieszczeniu tego projektu w Planie Zabezpieczenia Medycznych Działań Ratowniczych dla Województwa Mazowieckiego na 2007 r. Dopiero wtedy będzie możliwe przeanalizowanie przez MOW NFZ potrzeb i możliwości finansowych.
Również do sprawy Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Wyszkowie postanowiono powrócić w 2007 r.
– gdy zostaną tam zakończone prace adaptacyjno-modernizacyjne oraz będzie zapewniona odpowiednia kadra lekarska.
Przeprowadzona na forum Rady dyskusja pozwoliła zainteresowanym stronom poznać zarówno możliwości, jak i problemy związane z uruchamianiem nowych oddziałów. Ich rozstrzyganie nie leży w kompetencjach Rady, ale jest ona gotowa wspierać te inicjatywy, które będą służyły bezpieczeństwu i zdrowiu pacjentów.
Przedmiotem obrad była także realizacja zobowiązań MOW NFZ wobec świadczeniodawców z tytułu przekazania środków na wzrost wynagrodzeń od 1 października 2006 r.
Ponadto przedstawiono informacje o przebiegu konkursu ofert na 2007 r.
Poddano również analizie skargi i wnioski, zgłoszone przez ubezpieczonych w III kw. 2006 r.
Przedmiotem dyskusji była również działalność szpitali powiatowych w Sokołowie Podlaskim i Węgrowie. Rada odwiedziła te szpitale oraz wysłuchała informacji o funkcjonowaniu tych placówek złożonych przez ich dyrektorów i dyrekcję MOW NFZ. Ü

Ryszard MAJKOWSKI
obserwator Rady MOW NFZ
z ramienia ORL w Warszawie

Archiwum