28 grudnia 2006

Odznaczenia PTL

Polskie Towarzystwo Lekarskie po raz kolejny przyznało medale i odznaczenia zasłużonym lekarzom i osobom przyczyniającym się do popularyzacji problemów medycznych w społeczeństwie. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się 29 października 2006 r. w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie.
Wśród wyróżnionych znalazły się osoby z Warszawy i województwa mazowieckiego.

Medal „Gloria Medicine” przyznano:
prezesowi NRL Konstantemu Radziwiłłowi,
prof. Halinie Seyfried,
prof. Jerzemu Szaflikowi

i prof. Andrzejowi Górskiemu.
Godność „Medicus Nobilis” nadano:
prof. Stefanowi Wesołowskiemu,
prof. Edwardowi Rużylle,
dr. Janowi Glińskiemu
i dr. Józefowi Hornowskiemu.
Tytuł „Zasłużonemu – Polskie Towarzystwo Lekarskie” przyznano m.in.:
profesorom: Krzysztofowi Bieleckiemu,
Wojciechowi Maksymowiczowi,
Stefanowi Malawskiemu, Markowi Nowackiemu,
Jadwidze Słowińskiej-Srzednickiej;
doktorom n. med.: Jackowi Imieli,
Krzysztofowi Kuszewskiemu, Gizeli Gellert
oraz red. naczelnemu „Gazety Lekarskiej”
Markowi Stankiewiczowi.
Ü
mkr

Archiwum