8 grudnia 2006

Stomatologiczne 5 minut dla Warszawy

Zdrowie warszawiaków – problemy ochrony zdrowia, w tym stomatologii – taki egzamin przed licznie zgromadzonymi gośćmi, profesjonalistami w ochronie zdrowia, przed I turą wyborów samorządowych,
w czasie „Debaty o zdrowie”, zdawali kandydaci na urząd prezydenta m.st. Warszawy: Hanna Gronkiewicz-Waltz i Marek Borowski.

Ryszard MAJKOWSKI

Nie tylko dla nich, ale dla wszystkich kandydatów przygotowaliśmy opracowanie dotyczące stanu zdrowia jamy ustnej – prawdziwą „cegłę”, do tego w twardej oprawie, żeby niełatwo się jej było pozbyć…
Przyszłemu prezydentowi m.st Warszawy zadeklarowaliśmy również pomoc w realizacji programu profilaktycznego opracowanego przez prof. Marię Wierzbicką wraz z zespołem.
Pięć minut dla stomatologii wykorzystałem, przedstawiając problem w „pigułce”. Kandydaci wykazali się znajomością tematu (profilaktyką – Hanna Gronkiewicz-Waltz, poprzez posiadanie wnuków; Marek Borowski jeszcze będąc marszałkiem Sejmu, współorganizował pomoc dla dzieci z Domów Dziecka). Ü

Archiwum