17 grudnia 2006

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że aż 27 proc. mieszkańców naszego kontynentu ma zły stan zdrowia psychicznego. Zaburzenia psychiczne są najczęstszą przyczyną wcześniejszego przechodzenia na emeryturę i pobierania świadczeń z powodu niezdolności do pracy, co pochłania ok. 3-4 proc. PKB Unii Europejskiej.

Do najczęściej występujących dolegliwości psychicznych należą: zaburzenia nastroju, zaburzenia nerwicowe oraz schizofrenia. W Polsce cierpiący na schizofrenię stanowią 25 proc. wszystkich pacjentów szpitali psychiatrycznych. Na świecie cierpi na nią 50 mln ludzi.
Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, obchodzonego 10 października, prof. Andrzej Kiejna, kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii AM we Wrocławiu, wraz z asystentem, dr. Patrykiem Piotrowskim, przygotowali raport „Ile naprawdę kosztuje leczenie schizofrenii i jak to można policzyć?”.
Z raportu wynika m.in., że w Polsce chorzy na schizofrenię nie mogą liczyć na zatrudnienie. Ponadto w leczeniu tej choroby bardzo często stosuje się tańsze leki starszej generacji, aby obniżyć koszty bezpośrednie, mimo że – zdaniem wielu ekspertów – podawanie nowych leków podnosi skuteczność terapii, a zatem obniża globalne koszty leczenia pacjenta. Ü mkr

Archiwum