19 grudnia 2006

UWAGA! CORHYDRON!

Apel ministra zdrowia Zbigniewa Religi do lekarzy o zwrócenie szczególnej uwagi w stosowaniu leku Corhydron 250

W związku z potwierdzonymi doniesieniami, dotyczącymi zamiany partii leku Corhydron 250 (proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub wlewu dożylnego) na krótkodziałający lek zwiotczający mięśnie, produkcji „Jelfa S.A.”, Minister Zdrowia zwraca się z apelem do pracowników ochrony zdrowia o zachowanie szczególnej ostrożności i niestosowanie tego leku: w przypadku podania leku i wystąpienia objawów niepożądanych, jak drżenie ciała, omdlenia itd. zaleca się zastosowanie sztucznego oddychania i poinformowanie pogotowia ratunkowego.

Prosimy także o przeanalizowanie, na podstawie dokumentacji medycznej, czy preparat ten może znajdować się w zasobach domowych Państwa pacjentów i podjęcie działań celem wycofania go z możliwości zastosowania.

Minister Zdrowia przypomina jednocześnie, iż decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 31 października 2006 r., lek Corhydron 250, numer serii: 010705, data ważności: lipiec 2009 r. został wycofany z obrotu na terenie całego kraju, natomiast decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 9 listopada 2006 r., wszystkie serie leku Corhydron 25, Corhydron 100, Corhydron 250 zostały wstrzymane w obrocie i stosowaniu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Warszawa, 9 listopada 2006 roku

Uwaga! recepty!
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY PRZYPOMINA

W związku z licznymi sygnałami otrzymanymi od aptekarzy w sprawie trudności w realizacji recept na środki odurzające, wynikających z nieprawidłowego ich wystawiania przez lekarzy – przypominam
o obowiązywaniu od dn. 10 października 2006 r. przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z dn. 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U. nr 169, poz. 1216).
Rozporządzenie to wprowadza istotne zmiany w sposobie wystawiania recept na środki odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P.
Obecnie nieprawidłowości w wystawianiu recept na ww. środki i substancje wynikają najczęściej z nieznajomości przepisów § 7 ust. 1, 2, 3 cytowanego rozporządzenia w zakresie przepisywania leków na dłuższą niż miesięczną kurację oraz ordynowaniu dawki przekraczającej dawkę maksymalną substancji działającej bez umieszczenia obok dawki wykrzyknika, słownego zapisu dawki leku, pieczątki i podpisu lekarza.

Farmaceuta, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego, jest odpowiedzialny za prawidłowe wydanie leku z apteki, co oznacza, że podstawą prawidłowej realizacji recepty jest jej wystawienie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wystawieniu recepty nie mogą one być realizowane przez apteki. Ü

Archiwum