24 grudnia 2006

Wspomnienia prof. Koszarowskiego

15 listopada 2006 r. w Audytorium im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Centrum Onkologii w Warszawie odbyła się uroczysta prezentacja książki „Urywki wspomnień” patrona – – Tadeusza Koszarowskiego, jednego z pionierów polskiej onkologii i inicjatora budowy Centrum.

Na spotkanie przybyło wielu nestorów medycyny, uczniów Profesora. Fragmenty książki czytał Ignacy Gogolewski.
„Miałem przywilej spotykania się z Profesorem w okresie, kiedy wspomnienia powstawały” – pisze w Przedsłowiu prof. Edward Towpik, autor opracowania redakcyjnego. – „Ożywiał się wówczas i z zapałem komentował, i uzupełniał swoje zapiski. Rodziła się barwna opowieść, w której akcenty bardzo osobiste przeplatały się z faktami ważnymi dla historii warszawskiej i polskiej medycyny ostatnich kilkudziesięciu lat. (…) Po dłuższym namyśle Profesor wyraził zgodę na publikację, pod warunkiem że podejmę się wyboru tekstów i opracowania redakcyjnego całości oraz doboru ilustracji. Zgodziłem się bez wahania.
(…tak powstała) opowieść o długim, barwnym, niełatwym – ale jakże pięknym i spełnionym życiu” – kończy prof. Towpik.
Opowieść ta została utrwalona na kartach książki wydanej przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, którego prof. Koszarowski był długoletnim dyrektorem. Ü
mkr

Archiwum