23 grudnia 2006

Z radomskiej delegatury

Kolumnę redaguje
Mirosław Wąsik

Nieoczekiwane wsparcie dla szpitala na Józefowie
Ponad 700 tys. zł otrzymał Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu. Pieniądze pozwolą na zakup sprzętu medycznego.

Przekazanie środków przez marszałka województwa mazowieckiego (który jest organem prowadzącym lecznicy) zaskoczyło kierownictwo WSzS. – Wniosek o pieniądze na wyposażenie medyczne wysłaliśmy już wiele miesięcy temu i czekaliśmy na odpowiedź. Decyzja marszałka bardzo pomoże szpitalowi w kompletowaniu aparatury medycznej niezbędnej
w placówce specjalistycznej. Będziemy mogli również dokonać wymiany aparatury, która jest już zużyta – powiedziała dyrektor szpitala Bożenna Pacholczak.
Według z-cy dyrektora WSzS Krzysztofa Zająca, w lecznicy radomskiej na pewno nie będzie problemów z zagospodarowaniem środków. – Wszystkie procedury związane z zakupem sprzętu zostały sprawnie przeprowadzone i zamówiona aparatura znajdzie się w szpitalu, aby służyć pacjentom. Nie ma ryzyka, że nie zdołamy wykorzystać przyznanych pieniędzy – podkreśla K. Zając. Zgodnie ze złożoną specyfikacją, zamówienie obejmuje m.in. kamerę laserową dla zakładu diagnostyki obrazowej, półautomatyczne czytniki pasków do analizy moczu, zestaw do wideonystagmografii, analizator do oznaczeń hemoglobiny glikowanej i analizator do badania parametrów krytycznych.
Pieniądze dla WSzS od marszałka przekazane w ostatnich miesiącach roku
– to tylko część środków, które szpital uzyskał z tego źródła w 2006 r. Łączna wysokość uzyskanych funduszy wynosi ponad 1 mln 600 tys. zł. Ostatnio lecznica uzyskała również pieniądze z resortu zdrowia – 131 tys. zł. Zostały przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego, w tym m.in. aparaty EKG, kardiomonitor, analizator do badania parametrów krytycznych, wózki resuscytacyjne, defibrylator i strzykawkę automatyczną.

Konferencja o rodzinie
21 października br. w Radomiu, przy udziale Radomskiego Koła Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, odbyła się regionalna konferencja poprzedzająca IV Światowy Kongres Rodzin.

Jak poinformowała prezes radomskiego KSLP dr Barbara Paczwa, w gronie głównych organizatorów byli m.in. radomska posłanka dr Lucyna Wiśniewska, Kuria Diecezji Radomskiej oraz „Caritas”. – Celem konferencji było przedstawienie zagadnień związanych z rolą rodziny we współczesnym świecie,
a zwłaszcza problematyki prawa do życia, zagrożeń dla rodziny, współczesnych wyzwań bioetycznych oraz roli lekarza w kształtowaniu rodziny – powiedziała dr Paczwa. W czasie konferencji podkreśliła, że lekarz wykonuje zawód szczególnego zaufania społecznego, ludzie bowiem składają w jego ręce najwyższe dobro, jakim jest zdrowie i życie. Ma więc do spełnienia swoistą misję poprzez służbę każdemu człowiekowi, od poczęcia do naturalnej śmierci. – Wiedza o rodzinie pacjenta jest bardzo ważnym elementem pracy lekarza i często wspomaga leczenie. Rola lekarza współpracującego z rodziną to nie tylko leczenie schorzeń, ale przede wszystkim kształtowanie świadomości pacjenta dotyczącej zapobiegania chorobom poprzez propagowanie postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu życia. Lekarz w swej działalności zawsze powinien kierować się zasadami etyki lekarskiej – mówiła dr Paczwa.
Radomska konferencja zgromadziła przedstawicieli środowisk naukowych, duszpasterzy, prawników, nauczycieli oraz działaczy społecznych. Obecni byli również marszałek Sejmu Marek Jurek, biskup radomski Zygmunt Zimowski oraz rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu ks. dr Jarosław Wojtkun.

Kaplica w RSzS
Po kilkuletniej przerwie Radomski Szpital Specjalistyczny znów ma własną kaplicę. Pierwszą Mszę św. dla pacjentów i pracowników odprawił ordynariusz Diecezji Radomskiej bp Zygmunt Zimowski.

Kaplica mieści się w dawnych pomieszczeniach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. – Wygospodarowaliśmy 80-metrowy pokój na parterze. Prace remontowe trwały blisko 4 miesiące – powiedział z-ca dyrektora ds. technicznych RSzS Janusz Puton. W nowej kaplicy znalazły się fragmenty wyposażenia tej, która przed laty znajdowała się w pomieszczeniach dawnego Oddziału Ortopedycznego, w starym budynku przy ul. Malczewskiego. – Stamtąd pochodzi zabytkowy krzyż do ołtarza głównego, konfesjonał oraz XIX-wieczne drzwi – poinformował Janusz Puton. W kaplicy pojawiły się również nowe elementy wyposażenia: ołtarz – ofiarowany przez bp. Zimowskiego, oraz tabernakulum – dar bp. Stefana Siczka. W najbliższym czasie zostaną również zainstalowane witraże. Potrzebne są jeszcze m.in. ławki oraz Droga Krzyżowa. – Adaptację pomieszczenia i wystrój wnętrza wykonaliśmy minimalnym kosztem. Chcemy, aby to miejsce służyło wszystkim pacjentom i pracownikom, którzy potrzebują wyciszenia i modlitwy. Bez względu na wyznanie – podkreślił dyrektor RSzS dr Mieczysław Szatanek.
W uroczystym poświęceniu kaplicy wzięli udział m.in. biskup radomski Zygmunt Zimowski, biskup Stefan Siczek, prezydent Radomia Zdzisław Marcinkowski, wiceprezydent Krzysztof Gajewski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu ks. dr Jarosław Wojtkun oraz szef Delegatury Radomskiej NFZ Andrzej Cieślik. Ü

Archiwum