27 stycznia 2007

Koleżanki i Koledzy! Absolwenci Akademii Medycznej w Warszawie z dyplomem lekarza z 1957 roku!

Z okazji uroczystej odnowy dyplomu lekarza (50. rocznica) zapraszamy na ceremonię organizowaną 16 czerwca 2007 r. przez JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Aby nikt nie został pominięty przy sporządzaniu odnowionych dyplomów, prosimy o podanie: 1. aktualnego adresu absolwentki/absolwenta, telefonu lub innych danych umożliwiających nawiązanie kontaktu; 2. numeru dyplomu, daty ukończenia studiów i daty otrzymania dyplomu.
Termin zgłoszenia upływa 31 stycznia 2007 r. – z uwagi na konieczność przygotowania dyplomów przez Rektorat.
Prosimy o zadeklarowanie swojego udziału w spotkaniu towarzyskim po oficjalnej ceremonii (ew. z osobą towarzyszącą). Wpłaty – 150 zł od uczestnika, 130 zł od osoby towarzyszącej – należy dokonać na konto:
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, nr 84 1160 2202 0000 0000 2820 5146, z dopiskiem: „Opłata za udział w 50-leciu dyplomu”.
Termin wpłaty: 1 lutego-31 marca 2007 r.
Dla osób w sytuacji wyjątkowej przewidziano zniżki (ew. zwolnienie z opłat) po porozumieniu się z organizatorami.
Adres do korespondencji: Biuro Zarządu Głównego, Polskie Towarzystwo Lekarskie, Al. Ujazdowskie 22, 00-478 Warszawa, tel. (22) 628-86-99; e mail: ptl@interia.pl
HS

Archiwum