24 stycznia 2007

Korupcyjna infolinia

Wartość korzyści majątkowych, które nielegalnie czerpią lekarze, według różnych szacunków wynosi od 5 do 7 mld zł – uważa minister zdrowia. – Nie będzie krycia zjawisk korupcji. Chcemy walczyć z tą powszechną patologią – powiedział prof. Zbigniew Religa podczas międzynarodowego seminarium w Warszawie. Minister ogłosił, że resort podejmuje zdecydowaną walkę z korupcją: – Koniec z tolerowaniem korupcji. Daję słowo. – Samorząd lekarski będzie robił wszystko, aby skończyć z procederem korupcji – oświadczył prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Konstanty Radziwiłł.
W jego opinii, korupcja wynika z różnicy między oczekiwaniem pacjenta a możliwościami systemu ochrony zdrowia. – Nie da się skutecznie walczyć z korupcją bez zwiększenia nakładów na służbę zdrowia – dodał prezes Radziwiłł. Według szefa NRL, nie byłoby korupcji, gdyby nie było na nią przyzwolenia ze strony społeczeństwa: – Apeluję do Polaków, by nie dawali łapówek.
Szef resortu zdrowia przedstawił opublikowany przez ministerstwo poradnik dla pacjenta „Korupcja nie wyjdzie nam na zdrowie…”. Znajdują się w nim informacje m.in. o tym, czym jest korupcja, gdzie można się z nią spotkać, jak należy reagować w zetknięciu z sytuacją korupcyjną. Poradnik jest dostępny na stronie internetowej resortu, ma też być dostępny w placówkach opieki zdrowotnej. Minister zaapelował do pacjentów, aby zgłaszali przypadki patologii finansowych oraz by korzystali z bezpłatnej infolinii przy Biurze Praw Pacjenta. Dodał, że zgłoszenia nie powinny być anonimowe, ponieważ wtedy prawdopodobieństwo wykrycia sprawcy znacznie maleje.
Po zgłoszeniu przypadku korupcji resort zdrowia będzie zwracał się do właścicieli wskazanej placówki zdrowotnej z prośbą o skontrolowanie lekarza lub oddziału, którego dotyczyło zgłoszenie. W uzasadnionych przypadkach o sprawach będzie informowana policja lub prokuratura. Minister Religa przyznał, że walka z patologią będzie trudna, ale – jak zaznaczył – jest zdeterminowany, by korupcję w służbie zdrowia w Polsce wyeliminować.
W zorganizowanym przez Ministerstwo Zdrowia międzynarodowym seminarium uczestniczyli przedstawiciele środowiska medycznego oraz goście z zagranicy, m.in. przewodniczący Europejskiej Sieci ds. Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia Dermid McCausland oraz szefowa Europejskiej Sieci ds. Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia Marieke Koken.

Gut

Archiwum