9 stycznia 2007

Krajowe oferty pracy na dzień 1 grudnia 2006 r.

Specjalność Liczba ofert pracy
neurologia 5
okulistyka 9
onkologia kl. 2
ortopedia 11
pediatria 13
psychiatria 1
psychiatria dziec. 1
radiologia 9
rehabilitacja med. 3
reumatologia 2
stomatologia 22
stom. – chirurg stom. 2
stom. – ortodoncja 5
stom. – pedodoncja 1
stom. – protetyka 3
urologia 5
USG 2

Andrzej Morliński,
przewodniczący Komisji
ds. Pośrednictwa Pracy

Biuro Pośrednictwa Pracy: tel. 822 18 84, wew. 4; tel./fax: 822 36 86; e-mail: praca68@oil.org.pl

Archiwum