24 stycznia 2007

Nagroda dla prof. Olszewskiego

Prof. Waldemar Olszewski, kierownik Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, otrzymał – przyznaną po raz pierwszy – nagrodę Lymphatic Research Leadership Award 2006.

Nagrodę – przyznawaną za odkrycia w dziedzinie badań odpornością człowieka w nowotworach, zakażeniach, przeszczepach, w których podstawową rolę ma układ limfatyczny – ustanowiła organizacja American Lymphatic Research Foundation przy NIH (Narodowych Instytutach Zdrowia).
Prof. Olszewski został wyróżniony za prace dotyczące roli układu limfatycznego w gojeniu ran tkanek i kości, w zakażeniach tkanek kończyn. Wyniki jego badań wskazują, że węzły chłonne regulują proces regeneracji uszkodzonych tkanek, zapobiegając jednocześnie powstaniu autoimmunizacji.
mkr

Archiwum