13 stycznia 2007

W sprawie kamer w karetkach

Dyrektor Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia Krystyna Barbara KOZŁOWSKA do przewodniczącego ORL w Warszawie Andrzeja WŁODARCZYKA

Odpowiadając na Państwa pismo z 20 października 2006 r. w sprawie dotyczącej Stanowiska Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dn. 25 sierpnia 2006 r. (por. „Puls” nr 11/2006 – red.), Biuro Praw Pacjenta przy Ministerstwie Zdrowia wyjaśnia, co następuje:
Na wstępie zaznaczyć należy, iż zagadnienie rejestrowania obrazu i dźwięku w karetkach Stołecznego Pogotowia Ratunkowego – będąca przedmiotem Państwa Stanowiska – była również zawarta w treści artykułu prasowego autorstwa Pani Agnieszki Pochrzęst pt. „Z kamerą do erki”, który został opublikowany w „Gazecie Wyborczej” 22 września 2006 r.
W powyższym artykule zostało zaprezentowane przez Panią Izabelę Jakubczak-Rak, wicedyrektora Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia, stanowisko, zgodnie z którym: „kamery w karetkach to naruszenie praw pacjenta do poszanowania jego intymności i godności osobistej. Na tego typu nagranie powinna być każdorazowo wyrażona zgoda”.
Stwierdzić należy, iż nie ma obiektywnej możliwości, ażeby pacjent, który jest przewożony środkami transportu sanitarnego, szczególnie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, był w stanie wyrazić świadomą (a więc po skutecznym poinformowaniu, że przewóz tym transportem będzie rejestrowany za pośrednictwem kamery wideo) zgodę na nagrywanie wszystkich czynności związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
W kontekście powyższej treści stwierdzić należy, iż Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia w pełni popiera treść Stanowiska Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dn. 25 sierpnia 2006 r.

Warszawa, 16 listopada 2006 roku

Archiwum