22 stycznia 2007

Z radomskiej delegatury

Kolumnę redaguje
Mirosław Wąsik

Ze szpitala do sejmiku
Bożenna Pacholczak, dotychczasowa szefowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, odchodzi ze stanowiska. Została bowiem wybrana do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, któremu podlega radomska lecznica.
W listopadowych wyborach samorządowych Bożenna Pacholczak była kandydatką (zgłoszoną przez PSL) do dwóch funkcji: prezydenta Radomia i radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Sukcesem zakończył się start do Sejmiku. Przepisy zabraniają radnym kierowania podległymi placówkami samorządowymi, dyrektor WSzS stanęła zatem przed koniecznością wyboru jednej z funkcji. Sprawa się rozstrzygnęła, gdy na pierwszej sesji Sejmiku B. Pacholczak została wiceprzewodniczącą Rady. – Zdecydowałam się na pracę w samorządzie, a na czas 4-letniej kadencji będę miała w szpitalu urlop bezpłatny – poinformowała. Wyboru nowego dyrektora lecznicy dokonają władze województwa mazowieckiego.
Bożenna Pacholczak ukończyła Wydział Ekonomiczny Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu (obecnie Politechnika Radomska). Uzyskała również wykształcenie podyplomowe w zakresie zarządzania w służbie zdrowia, rachunkowości, administracji i ochrony środowiska. W poprzedniej kadencji zasiadała w Radzie Gminy w Skaryszewie. Dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu była od 1999 r.

Do Radomia wraca oddział MCZP
Po kilku latach starań w Radomiu powstał ponownie oddział Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego. O jego utworzenie zabiegali m.in. radomscy parlamentarzyści oraz samorząd lekarski.
Kompetencje Centrum to przede wszystkim prowadzenie rejestrów zakładów opieki zdrowotnej, koordynacja działań ratownictwa medycznego, szkolenia lekarzy oraz promocja zdrowia. – Brak takiej placówki był bardzo odczuwalny przez lekarzy z naszego regionu, którzy nawet w drobnych sprawach (np. zmian w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej) musieli jeździć do Warszawy. To znacznie utrudniało pracę i mnożyło dodatkowe bariery biurokratyczne – mówi radomska posłanka, dr Lucyna Wiśniewska, która przyczyniła się do utworzenia placówki. Jej zdaniem, funkcjonowanie w Radomiu oddziału Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego to również jeden z elementów działań na rzecz przywrócenia miastu rangi ośrodka o znaczeniu regionalnym.
Oddział obejmie zasięgiem teren dawnego województwa radomskiego. Docelowo będzie tu pracować od 12 do 15 osób. Kierownikiem placówki został Jan Jeżmański, który pełnił już tę funkcję przed likwidacją oddziału w 2003 r.
Zadowolenia z utworzenia oddziału MCZP nie kryje szef Delegatury Radomskiej OIL, dr Mieczysław Szatanek. – Był to jeden z postulatów naszego samorządu; cieszę się, że wreszcie lekarze będą mogli na miejscu załatwiać swoje sprawy. Jesteśmy gotowi do współpracy z nową placówką – podkreślił.

Mammografy dla szpitali w Kozienicach i Przysusze
Powiatowe szpitale w Kozienicach i w Przysusze znalazły się w grupie siedmiu mazowieckich lecznic, które otrzymają nowe mammografy.

O zakupie zdecydował samorząd województwa. Placówki zostały wytypowane przez Mazowiecki Oddział NFZ.
– Aparatura trafi tam, gdzie do tej pory w ogóle nie było mammografów – powiedział dyrektor radomskiej delegatury NFZ Andrzej Cieślik. Zakup sprzętu znacznie zwiększy zakres usług szpitali, które znalazły się na liście marszałka. Pozwoli m.in. na ubieganie się o dodatkowe kontrakty. – O potrzebie tego typu aparatury w naszym szpitalu świadczą chociażby wyniki badań mieszkanek powiatu przysuskiego, przeprowadzone w tzw. mammobusie. U części kobiet wykryto wczesne przypadki raka piersi, które były niezauważalne przy innych badaniach. Szybka interwencja chirurgiczna pozwoliła na skuteczne wyleczenie pacjentek – mówi z-ca dyrektora szpitala, dr Grzegorz Dziekan. Podkreśla, że dzięki aparaturze w szpitalu zwiększy się liczba mieszkanek powiatu objętych badaniami. Podobnie wypowiada się dyrektor szpitala w Kozienicach, dr Sławomir Idzikowski. – To bardzo duża pomoc i ułatwienie dla naszych pacjentek. Dzięki inicjatywie samorządu województwa mieszkanki Kozienic będą mogły na miejscu uzyskać szybką pomoc diagnostyczną, bez konieczności wyjazdów do odległego Radomia – podkreśla dr Idzikowski.
Każde z urządzeń kosztuje ok. 300 tys. zł. W lecznicach uruchomiono procedury, które pozwolą na wyłonienie dostawców.

Archiwum