27 lutego 2007

Bezpłatne szkolenia w Klubie Lekarza ENEL-MED

Szkolenie jest zarejestrowane w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – udział umożliwia uzyskanie 4 punktów edukacyjnych do Indeksu Doskonalenia Zawodowego.
Najbliższe szkolenie odbędzie się 15 lutego 2007 r. o godz. 14.00 w Domu i Klubie Lekarza – ul. Raszyńska 54, Warszawa. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Program obejmuje m.in. wykłady: Możliwości diagnostyczne 16-rzędowej tomografii komputerowej,
dr n. med. Ewa Jeglińska; Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne współczesnej radiologii interwencyjnej,
dr n. med. Mirosław Nowicki; Zastosowanie Calcium Score w diagnostyce choroby wieńcowej serca,
dr n. med. Jarosław J. Fedorowski, dyrektor medyczny ENEL-MED.
Zgłoszenie na kurs należy wysłać do 12 lutego 2007 r. na adres: agnieszka.sieradzka@enel.pl
lub telefonicznie: (022) 431-78-23 (w godz. 9.00-15.00). Więcej na stronie: www.enel.pl/lekarze
Gospodarz spotkania
lek. Małgorzata Sanokowska-Wójcik, pełnomocnik dyrektora ENEL-MED

Archiwum