12 lutego 2007

Dyżury członków Prezydium ORL

Andrzej Włodarczyk – przewodniczący ORL (codziennie w godzinach pracy);
Jacek Kubiak – wiceprzewodniczący ORL (codziennie z wyjątkiem czwartków, godz. 13.30-15.30);
Ryszard Majkowski – wiceprzewodniczący ORL (poniedziałek, wtorek, czwartek, godz. 14.00-16.00,
środa, godz. 12.00-14.00);
Mieczysław Szatanek – wiceprzewodniczący ORL; przewodniczący Delegatury Radomskiej
(poniedziałek, wtorek, czwartek, godz. 13.00-16.00 w siedzibie Delegatury);
Ładysław Nekanda-Trepka – sekretarz ORL (codziennie w godzinach pracy);
Janusz Bugaj – z-ca sekretarza ORL (wtorek, czwartek, godz. 10.00-12.00, środa-piątek, godz. 12.00-14.00);
Wojciech Borkowski – skarbnik ORL (poniedziałek, czwartek, godz. 14.00-17.00, wtorek, godz. 14.00-16.00).

Archiwum