26 lutego 2007

Komisja ds. Lekarzy Dentystów informuje

Wielu zastanawia się, jaki jest cel działania izb lekarskich, jaki mamy z nich pożytek, czy fakt płacenia przez nas składek przekłada się na jakieś wymierne korzyści. W tej kadencji Komisja ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie zamierza poprzez swoją działalność rozwiać tego typu wątpliwości. Na zebraniu 13.12.2006 r. przyjęliśmy następujący plan pracy:

1. Aktywizowanie i integracja środowiska lekarzy dentystów za pośrednictwem miesięcznika „Puls” i witryny internetowej.
Naszym zadaniem jest przekazywanie wszystkich ważnych informacji dotyczących spraw zawodowych. Będziemy pisać o aktualnych pracach Komisji, o konferencjach naukowych, nowinkach sprzętowych, istotnych dla naszego środowiska aktach prawnych itp. Może uda nam się powołać zespół, który będzie rekomendował szkolenia. Zamierzamy prowadzić rubrykę praktykującego dentysty. Myślimy również o kąciku satyrycznym.
Przygotowywanie artykułów do „Pulsu” powierzamy zespołowi w składzie: Adam Okoń, Małgorzata Ostapowicz, Maciej Pękala – członkom Komisji oraz, gościnnie, Justynie Grudziąż-Sękowskiej i Katarzynie Lewtak. Zespół ten będzie pracował pod opieką merytoryczną Krzysztofa Dąbrowicza. Witrynę internetową z ramienia Komisji będzie prowadził Adam Okoń wespół z Dariuszem Paluszkiem.
2. Organizacja bezpłatnych i niskopłatnych szkoleń dla lekarzy dentystów w ramach obowiązku podnoszenia kwalifikacji.
Chcemy, by tematyka szkoleń odpowiadała potrzebom i oczekiwaniom środowiska, by rzeczywiście podnosiły one kwalifikacje lekarzy dentystów i umożliwiały zdobywanie punktów edukacyjnych bez nadmiernych nakładów finansowych. Poza tematami stricte stomatologicznymi i ogólnomedycznymi będziemy proponować szkolenia z zakresu prawa medycznego, podstaw księgowości, prawa pracy, kontraktowania świadczeń itp. Realizacją tego zadania zajmie się zespół – pod kierunkiem Marty Klimkowskiej-Misiak – w składzie: Justyna Brzozowska-Kwinta, Elżbieta Woźniak i, gościnnie, Radosław Wysocki. Podejmiemy próby uzyskania na ten cel dotacji ze środków unijnych, jednak nie ukrywamy, że chcemy również w ten sposób zmobilizować Państwa do systematycznego wpłacania składek.
3. Przygotowanie konferencji „Model opieki stomatologicznej”.
4. Mnitorowanie spraw związanych ze specjalizacjami.
Zagadnieniami tymi zajmie się zespół w składzie: Bożena Hoffman, Liliana Piwowarczyk i Maciej Pękala.
5. Propagowanie etycznych postaw lekarzy dentystów (ze szczególnym uwzględnieniem opieki stomatologicznej dla lekarzy emerytów).
6. Pomoc w starcie zawodowym młodym lekarzom.

Liczymy na to, że będą Państwo uczestniczyć w realizacji przyjętego przez nas programu.
Skład powołanych dotychczas zespołów jest otwarty, zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Tych, którzy chcieliby współdziałać przy organizowaniu szkoleń, prosimy o kontakt z Martą Klimkowską-Misiak (tel. 0-665-47-78-10). Osoby chętne do współpracy z zespołem redakcyjnym Komisji ds. Lekarzy Dentystów proszone są o kontakt z Małgorzatą Ostapowicz (tel. 0-605-88-55-65).
Prosimy o sygnalizowanie zauważonych problemów dotyczących specjalizacji, zagadnień prawnomedycznych, prowadzenia praktyk, umów z NFZ oraz innych spraw, z którymi zmagają się Państwo w codziennej praktyce.
Pracujemy nad przygotowaniem ankiety badającej potrzeby naszego środowiska zawodowego i mamy nadzieję, że zechcą Państwo tą drogą wpłynąć na kierunki i zakres działań Komisji.

Chcielibyśmy także zaprosić Państwa na otwarte posiedzenia Komisji ds. Lekarzy Dentystów. Odbywają się one zawsze w drugą środę nieparzystego miesiąca o godz. 17.30 w siedzibie Okręgowej Rady Lekarskiej. W 2007 r. kolejne zebrania odbędą się w dn.:
14 marca, 9 maja, 11 lipca,
12 września i 14 listopada
.

zespół redakcyjny
Komisji ds. Lekarzy Dentystów

Archiwum