28 lutego 2007

Komisja Zdrowia Senatu RP

W sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 9 stycznia 2007 r. do prezesa Rady Ministrów Jarosława KACZYŃSKIEGO

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o egzekucji komorniczej długów szpitali tworzy nową sytuację funkcjonowania służby zdrowia. Pomimo zróżnicowanych form własności szpitali – za bezpieczeństwo zdrowotne odpowiadają organy władzy państwowej. Nadal mamy do czynienia
z rażąco niskim finansowaniem służby zdrowia i narastającymi trudnościami w zapewnieniu ciągłości funkcjonowania placówek, związanymi z rosnącą emigracją personelu. Niezależnie od obiektywnych przesłanek, jakie legły u podstaw orzeczenia, zawęża ono pole manewru i zmusza do przyspieszenia przywrócenia równowagi ekonomicznej w ochronie zdrowia.
Komisja Zdrowia Senatu RP apeluje o podjęcie przez rząd pilnych działań obejmujących rozmowy z wierzycielami, a także wykorzystanie pozostałej kwoty z programu restrukturyzacji do złagodzenia trudności, w jakich znalazły się placówki. Pilne jest przygotowanie kilkuletniego planu uwzględniającego konieczność nie tylko gruntownej przebudowy systemu, ale także znacznego zwiększania nakładów na ochronę zdrowia.

Stanowisko z 23 stycznia 2007 roku

Archiwum