23 lutego 2007

Nuzy i my – Z sympatią Czytelników

Gdyby nie upór i determinacja Jerzego BOROWICZA, nigdy nie zostałby on lekarzem, a my zostalibyśmy pozbawieni przyjemności czytania napisanych przez niego wspomnień z ponadpięćdziesięcioletniej działalności w środowisku lekarskim. Na szczęście, wspomnienia te – publikowane wcześniej na łamach „Pulsu”, wydane z inicjatywy Komisji Kultury, Sportu i Turystyki warszawskiej ORL – staraniem redakcji „Pulsu” trafiły ostatnio do naszych rąk.
Pierwszy Czytelnik i recenzent książki, prof. Tadeusz Tołłoczko, pisze we wstępie, że Autor zdobywa sympatię Czytelnika poprzez lekkość narracji, pogodny, z humorem napisany tekst. I przepowiada, że publikacja ta z pewnością zainteresuje nie tylko rówieśników Autora, którzy będą wspominać swą młodość, ale również młodszych odbiorców.
Do tych życzliwych słów dołącza się redakcja „Pulsu”, ciesząc się z tego, że dr Jerzy Borowicz jest naszym stałym felietonistą.
wjw

Jerzy Borowicz,
…dziś, tylko cokolwiek dalej:
Garść wspomnień. Alfabet lekarski,
Warszawa 2006

PS Książkę dr. Borowicza można kupić w Klubie Lekarza
przy ul. Raszyńskiej 54 – tam też odbyła się jej promocja.

Archiwum