4 lutego 2007

Rzecz dotyczy wypisywania recept

Z pisma siedleckich aptekarzy do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NIZ.

Farmaceuci powiatu siedleckiego zwracają się z prośbą o pomoc (…). Rzecz dotyczy wypisywania recept. Znamy doskonale treść Dz.U. nr 213, poz. 2164. Niestety, lekarze nie przykładają większej uwagi do wytycznych zawartych w przepisach tej ustawy. Może dlatego, że konsekwencje z niepoprawnie wypisanej recepty ponoszą właściciele aptek, poprzez cofnięcie refundacji.
Z dotychczasowej pracy wyciągamy wniosek taki, że wszelkie kontrole NFZ wykazały w większości błędy lekarzy. Najczęściej pojawiające się to:
– niekompletny i nieczytelny adres,
– brak wieku, dawkowania,
– nieautoryzowana poprawka lekarza,
– brak kodu uprawnień dodatkowych pacjenta,
– brak numeru Oddziału Wojewódzkiego Funduszu,
– brak słownie wypisanej ilości środka odurzającego i substancji psychotropowej.
Wiemy również, że naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy recepta jest poprawnie wypisana. Przypadki błędnie wypisanych recept powtarzają się zbyt często, abyśmy mogli sami zaradzić temu problemowi.
Proszę nam wierzyć, że o wiele łatwiejsza byłaby praca w aptece, gdybyśmy prosili lekarzy o poprawienie recept sporadycznie. Zwłaszcza że jest to różnie odbierane. Nie chcemy za każdym razem odsyłać pacjentów do lekarza, aby nie zrazić ich do siebie. Odmowa wydania leku z powodu błędnie wypisanej recepty odbierana jest jako nasza niekompetencja i wychodzi na to, że to my, farmaceuci, nie znamy prawa i się „czepiamy” (…).

Archiwum