12 lutego 2007

Uwaga! Absolwenci Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie z dyplomem z 1958 roku!

Zwracamy się do Koleżanek i Kolegów, którzy mieli absolutorium w 1957 r. (studia w latach: 1952-1958).

Zapraszamy na spotkanie koleżeńskie, które odbędzie się 26 maja 2007 r. o godz. 16.00 w siedzibie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego przy ul. Raszyńskiej 54 w Warszawie. Pozwoli ono na ponowne nawiązanie osobistych kontaktów, a jednocześnie umożliwi organizację przypadającej w roku 2008 uroczystości AKADEMICKIEJ odnowienia dyplomów lekarskich
w 50-lecie ich uzyskania.
Koszty spotkania: 100 zł. Przewidziana jest wspólna kolacja.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2007 r. Do tego dnia prosimy o wpłaty – na konto: Stowarzyszenie Wychowanków Warszawskiej Akademii Medycznej, nr konta: 42 1020 1055 0000 9702 0015 8238 – tytułem: „Spotkanie absolwentów rocznika 1958”.
Prosimy o przekazanie tej informacji Koleżankom i Kolegom, z którymi macie kontakt.

Mieczysław Szostek

– tel. 022-599-25-64;
fax: 022-599-15-64;
e-mail: szostekm@amwaw.edu.pl

Grzegorz Janczewski

– (tel. dom.: 022-668-88-67);
e-mail: grzegorz.janczewski@wp.pl

Archiwum