10 lutego 2007

Warszawska AM wykształci specjalistów od koordynacji przeszczepiania narządów

Akademia Medyczna w Warszawie podjęła działania zapobiegające spadkowi liczby przeszczepów w Polsce. W marcu w uczelni rusza Podyplomowe Studium Pobierania i Koordynacji Przeszczepiania Narządów, które wykształci nowych specjalistów w polskiej służbie zdrowia – koordynatorów pobierania i przeszczepiania narządów.

W ostatnim roku w Polsce wykonano prawie sto przeszczepów mniej niż w latach ubiegłych – mówi prof. Wojciech Rowiński, szef Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej AM w Warszawie. Niedobór narządów do transplantacji wynika przede wszystkim z barier społecznych, jak również z niepełnej informacji, czym w istocie jest transplantacja – dodaje. Wielu ludzi w Polsce nawet nie zastanawiało się, czy w razie śmierci, np. w wypadku, ich narządy mogą zostać pobrane do przeszczepu, bardzo wielu ma obawy etyczne lub zwyczajnie boi się oddać swoje narządy – mówi prof. Rowiński – mimo wspaniałej postawy Kościoła katolickiego, który jednoznacznie poparł przeszczepy.
W jaki sposób można wpłynąć na to, by liczba przeszczepów z roku na rok rosła, zamiast maleć? Odpowiedź na to pytanie znalazła Hiszpania, która wprowadziła system koordynatorów pobierania i przeszczepiania narządów. Specjalista taki działa w każdym szpitalu, w którym znajdują się chorzy mogący być potencjalnymi dawcami narządów. Przykład Hiszpanii wskazuje, że jest to jedyny – oprócz ciągłej edukacji społeczeństwa – sposób spowodowania wzrostu liczby przeszczepów. – Chcemy skorzystać z doświadczeń Hiszpanii – mówi prof. Rowiński i dodaje. – Wykonaliśmy pierwszy krok, by w naszych szpitalach pojawili się tacy koordynatorzy.
Akademia Medyczna w Warszawie, z inicjatywy Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, powołała do życia Podyplomowe Studium Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Narządów. W zajęciach studium będą mogły wziąć udział osoby z dyplomem lekarza oraz pielęgniarki, zainteresowane problematyką przeszczepiania narządów i dodatkowo pracujące na oddziałach intensywnej opieki medycznej, anestezjologicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych i chirurgicznych.
– Mamy nadzieję, że działalność studium wpłynie pozytywnie na liczbę przeszczepów – mówi prof. Rowiński. – Nasze starania doceniło także Ministerstwo Zdrowia, które, doceniając znaczenie medycyny transplantacyjnej, zamierza ustanowić umiejętność koordynatora transplantologii.
Zajęcia w Studium Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Narządów rozpoczną się w marcu 2007 r. i będą odbywały się w systemie zaocznym dwa razy w miesiącu – w soboty i w niedziele.

24 stycznia br. w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja działalności POLSKIEJ UNII MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ.

Cele Unii to: upowszechnienie idei i znaczenia medycyny transplantacyjnej na forum parlamentu RP, agend rządowych i pozarządowych w Polsce oraz prowadzenie działań na rzecz uchwalenia ustawy o utworzeniu i realizacji Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej i zapewnienia środków na jego realizację oraz propagowanie znaczenia medycyny transplantacyjnej w systemie ochrony zdrowia. Obowiązki prezesa Unii pełni prof. dr. hab. med. Wojciech Rowiński (na zdjęciu: pierwszy z prawej). eg

Archiwum