3 lutego 2007

Wystawa malarstwa naszych lekarzy

6 stycznia br. w Sali Akademickiej kościoła pw. św. Zygmunta na Bielanach odbył się wernisaż wielkiej zbiorowej wystawy malarstwa lekarzy z Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. 11 artystów – Regina ANTCZAK-RUTKOWSKA, Zofia BACHOWSKA-MUSIAŁ, Anna BOSZKO, Włodzimierz CERAŃSKI, Anita GĘBSKA-KUCZEROWSKA, Jolanta GRADUS, Anna GRZYBOWSKA, Zbigniew MACIEJEWSKI, Wiktoria MIKULSKA, Jadwiga SKRZYCKA-WIŚNIEWSKA i Tadeusz WOLSKI – przedstawiło 130 prac.

Frekwencja przeszła wszelkie oczekiwania – wystawę odwiedziło grubo ponad 150 osób. Wśród VIP-ów m.in. burmistrz Gminy Bielany, przedstawiciel Komisji Kultury Urzędu Gminy oraz radni, wśród nich skarbnik OIL Wojciech Borkowski.
Zgromadzonych gości w imieniu proboszcza parafii przywitał ks. prof. dr Michał Janocha, jednocześnie historyk sztuki. Nie taił zaskoczenia ilością i jakością wystawianych prac, które ocenił wysoko. Burmistrz Gminy Bielany Zbigniew Dubiel zadeklarował chęć zorganizowania podobnej wystawy w nowej siedzibie władz gminy, zaś kustosz sal kościoła św. Zygmunta Tadeusz Stolarzewski zaproponował chętnym długoterminową wystawę w dolnym kościele.
W otwarciu wystawy uczestniczyli przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej Andrzej Włodarczyk oraz przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Krzysztof Makuch. Piszący te słowa przedstawił wszystkich artystów oraz Jacka Bukowskiego, do którego pracowni uczęszcza większość malujących lekarzy.
Przez kilka godzin goście zwiedzali wystawę i rozmawiali z artystami.

Włodzimierz CERAŃSKI

Archiwum