4 marca 2007

PODZIĘKOWANIE

W imieniu własnym i męża Andrzeja Jastrzębskiego, który w listopadzie 2006 r. przebywał na Oddziale Ortopedycznym Szpitala na Solcu w Warszawie i był tam operowany, wyrażam tą drogą serdeczne
podziękowanie dr. Andrzejowi JÓŹWIAKOWI wraz z zespołem za pomyślnie przeprowadzoną
operację oraz pozostałym lekarzom, pielęgniarkom i personelowi pomocniczemu za opiekę
po operacji, sprawowaną z oddaniem i sercem.

lek. Krystyna Jarzyńska-Jastrzębska

Archiwum