24 marca 2007

Sport – ogłoszenia

W dn. 20-22.04.2007 r.
Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
organizuje VII Mistrzostwa Polski Lekarzy
w Siatkówce Halowej.

Organizatorzy zapraszają do udziału
zainteresowane drużyny z poszczególnych OIL.
Szczegółowe informacje – Bogusław Rataj,
tel. 0-602-5740-99;
OIL w Łodzi, ul. Czerwona 3, 93-005 Łódź.
www.oil.lodz.pl

***

W dn. 31.08.-2.09.2007 r.
w Pabianicach odbędzie się
III Ogólnopolski Motocyklowy
Zlot Lekarzy „DoctoRRiders”.

Szczegółowe informacje – OIL w Łodzi,
ul. Czerwona 3, 93-005 Łódź; tel. 42-68-31-791, w. 120; e-mail: doctorriders@op.pl http://www.oil.lodz.pl

Archiwum