21 marca 2007

Z Mazowsza

Kolumnę redaguje
Piotr Kaczmarek

213 mln zł na ochronę zdrowia
Mazowiecka służba zdrowia może liczyć na wsparcie finansowe
ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego.


W tegorocznym budżecie województwa mazowieckiego zagwarantowano ponad 213 mln zł na ochronę zdrowia, z czego aż 178 mln zł na inwestycje – prace modernizacyjne i adaptacyjne w istniejących obiektach oraz budowę nowych. Samorząd zamierza również zrestrukturyzować placówki, tworząc silne podmioty, które mają zapewnić wysoki standard usług zdrowotnych oraz lepsze wykorzystanie sprzętu i aparatury medycznej.
Dodatkowo w latach 2007-2013 mazowieckie szpitale będą mogły ubiegać się o kolejne 240 mln zł z funduszy unijnych.

Pieniądze na remonty i sprzęt w Siedlcach
Szpital Wojewódzki w Siedlcach dostanie w tym roku ponad 9 mln zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na remont i zakup sprzętu. Ponad połowa pieniędzy zostanie przeznaczona na sfinansowanie prac budowlanych przy remoncie bloku operacyjnego.

700 tys. zł będzie kosztowało nowoczesne laboratorium mikrobiologiczne, dzięki któremu nie trzeba będzie zlecać badań firmom zewnętrznym. Szpital planuje również zakup nowego aparatu rentgenowskiego oraz wyposażenia dla oddziału intensywnej opieki medycznej i szpitalnego oddziału ratunkowego.
W budżecie samorządu wojewódzkiego zaplanowano również 300 tys. zł na prace związane z planowanym otwarciem oddziału radioterapii.
Nowy rentgen w Piastowie
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego w Piastowie otrzymał dotację ze środków unijnych na zakup aparatu RTG.

Nowy aparat RTG z generatorem wysokiej częstotliwości kosztował 281 tys. 800 zł. W 75 proc. zakup sfinansowano z Europejskiego Funduszu Regionalnego, w 10 proc. – z budżetu państwa, w ramach Zintegrowanego Operacyjnego Programu Rozwoju Regionalnego, w 15 proc. – ze środków Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Piastowie.

Stacja dializ w Ostrołęce
Szpital w Ostrołęce podpisał w styczniu br. umowę z największą w Polsce niepubliczną siecią stacji dializ.

Sieć współpracuje z międzynarodowym koncernem, dostawcą sprzętu do przeprowadzania dializ. Dzięki temu pacjenci z Ostrołęki i okolic będą mogli korzystać z urządzeń wysokiej klasy. Wyposażenie stacji będzie kosztowało ponad 1 mln zł. W stacji dializ znajdzie się 13 stanowisk, w tym 3 do dializ ostrych. Oddział pomieści ok. 60 pacjentów. Planowane jest również otwarcie poradni nefrologicznej.

Kolektory słoneczne w Otwocku
W Szpitalu Powiatowym w Otwocku zostaną zamontowane kolektory słoneczne, które pozwolą zaoszczędzić na podgrzewaniu wody od 40 do 50 tys. zł.

W styczniu br. szpital otrzymał pisemne zapewnienie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, że placówka otrzyma 300 tys. zł pożyczki na zrealizowanie projektu, jeżeli szpital spełni dodatkowe wymogi stawiane przez Fundusz i przejdzie obowiązujące procedury. Pieniądze te nie wystarczą na sfinansowanie całej inwestycji, dlatego szpital stara się pozyskać dodatkowe środki, m.in. od sponsorów. Koszt kolektorów, wraz z zainstalowaniem, wyniesie ok. 600 tys. zł.

Pomocna Zielonka
Władze podwarszawskiej Zielonki przekazały na rzecz Szpitala Powiatowego w Wołominie 68 tys. zł.

Środki finansowe zostaną wykorzystane na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego – kardiomonitora przyłóżkowego oraz automatycznej wywoływarki zdjęć RTG. W latach 2003-2006 dzięki porozumieniom podpisanym między starostwem a gminami powiatu wołomińskiego szpital otrzymał ponad 1 mln. Umożliwiło to zakupienie lasera okulistycznego, ultrasonografu, aparatów rentgenowskich oraz wielu innych urządzeń medycznych.

Superkaretka w Siedlcach
Siedlecki „Meditrans” wzbogacił się o najnowszy model karetki reanimacyjnej.

Karetkę zaprojektowano, uwzględniając uwagi techniczne polskich ratowników. Jest większa i ma specjalny schowek na część sprzętu ratowniczego, używanego na zewnątrz ambulansu. To jeden z kilku tak nowoczesnych samochodów wykorzystywanych w polskim ratownictwie.

Termomodernizacja i nowy sprzęt w Zielonce
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce otrzymał z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ponad 1 mln 800 tys. zł na zakup nowego sprzętu i termomodernizację.

Dofinansowanie unijne stanowi 75 proc. wartości projektu; 10 proc. kosztów inwestycji pokryje budżet państwa. W sumie na nowe inwestycje ośrodek zdrowia wyda ponad 2,5 mln zł. Placówka wzbogaci się o następujące urządzenia: unity stomatologiczne, aparaty: RTG, KTG, EKG, EEG, RTG stomatologiczny, aparaty do: elektrolitów i krioterapii, wirówkę laboratoryjną, mikroskop, koagulometr, tens D67, aparat do drenażu limfatycznego, diatronic DT-7B, rower rehabilitacyjny, rotor do ćwiczeń stawu skokowego, refraktometr, polomierz statyczny, tonometr bezdotykowy, lampę szczelinową oraz tympanometr.

Archiwum