27 marca 2007

Z radomskiej delegatury

Kolumnę redaguje
Mirosław Wąsik

Nowoczesne karetki w Kozienicach
650 tys. zł kosztowały dwie karetki zakupione dla szpitala powiatowego w Kozienicach. Inwestycję sfinansowały samorządy okolicznych gmin.

Dyrektor szpitala, dr Sławomir Idzikowski, podkreśla, że karetki spełniają współczesne standardy ratownictwa medycznego: – To bardzo nowoczesny sprzęt. Cieszę się, że znalazł się w wyposażeniu naszej lecznicy i będzie mógł służyć pacjentom.
W karetkach została zainstalowana specjalistyczna aparatura ratownicza, w tym m.in. wielofunkcyjne nosze, eliminujące wstrząsy samochodu w czasie jazdy. Komfort transportu pacjentów i pracy zespołu medycznego zapewniają także dwa samodzielne systemy klimatyzacji. Aby zapewnić właściwe użytkowanie aparatury, zespoły ratunkowe odbyły szkolenia specjalistyczne.
Dyr. Idzikowski podkreśla, że zakup pojazdów byłby niemożliwy bez pomocy finansowej gmin z powiatu kozienickiego. Najwięcej pieniędzy przekazały samorządy z Magnuszewa, Kozienic i Grabowa nad Pilicą. Z pomocą przyszły także gminy: Głowaczów, Sieciechów oraz Gniewoszów.

W RSzS powstanie pawilon ginekologiczny
Po kilku latach zastoju zapadła decyzja w sprawie docelowej siedziby oddziału ginekologiczno-położniczego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Władze samorządowe Radomia zdecydowały o wznowieniu w 2007 r. budowy nowego pawilonu.

Na kontynuację przerwanej inwestycji miała głównie wpływ krytyczna ocena warunków, w jakich pracuje obecnie oddział ginekologiczno-położniczy. Kolejne ekspertyzy potwierdzają, że budynek, w którym znajdują się pomieszczenia oddziału, wymaga gruntownej modernizacji. W styczniu br. magistrat uznał, że lepiej wybudować nową siedzibę, niż inwestować w przebudowę starej. – Do budowy nowego pawilonu możemy wykorzystać dokumentację techniczną, którą przygotowano przed laty, gdy planowano nowe inwestycje w szpitalu – podkreśla dyrektor RSzS, dr Mieczysław Szatanek.
Istniejący projekt ulegnie jednak pewnej modyfikacji: zamiast planowanych siedmiu kondygnacji będą prawdopodobnie cztery. Na własne sale mogą liczyć oddziały: ginekologiczny, położniczy, noworodkowy oraz blok operacyjny. Wstępne plany przewidują, że w nowym budynku znajdą się także pomieszczenia wykorzystywane przez cały szpital, w tym m.in. centralne archiwum.
Koszt inwestycji oceniany jest na blisko 30 mln zł. W tegorocznym budżecie miasta zaplanowano na ten cel 2 i pół mln zł. Władze Radomia liczą, że inwestycję uda się częściowo sfinansować ze środków unijnych. Wówczas możliwe byłoby zakończenie budowy w 2009 r.

Postulaty płacowe
Lekarze z regionu radomskiego domagają się podwyżek wynagrodzeń. W przypadku niespełnienia żądań grożą rozpoczęciem akcji protestacyjnej.

Postulaty płacowe dotarły już do dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. – Lekarze chcą zwiększenia pensji. Jednak w obecnej sytuacji finansowej szpitala nie widzę takiej możliwości – powiedziała szefowa największej lecznicy w regionie Luiza Staszewska.
Podobne żądania pojawiły się także
w szpitalu powiatowym w Kozienicach, a nad zgłoszeniem postulatów płacowych zastanawiają się m.in. lekarze ze szpitala powiatowego w Grójcu i w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w RSzS Jacek Warso zapowiada możliwość pojawienia się protestów. – Lekarze są niezadowoleni z wysokości zarobków i czekają na wyraźną zmianę – podkreśla.

Archiwum