24 kwietnia 2007

23 lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Depresja? Wyleczysz, gdy leczysz

Smutek jest dolą człowieka. I nawet najpogodniejszemu trafiają się okresy depresji, gdy wokół niego świat ciemnieje i sam siebie widzi w ciemnych kolorach. Tymi słowami rozpoczął swe rozważania o depresji w książce „Melancholia” prof. Antoni Kępiński, wspaniały człowiek, wybitny psychiatra, dla którego psychika ludzka nie miała tajemnic.
Nie od dziś depresje, objawiające się zaburzeniami nastroju z negatywną oceną siebie i swego losu, prowadzące często do prób samobójczych, są problemem, nie tylko medycznym, z którymi borykamy się na co dzień. Zwłaszcza że z każdym rokiem rośnie liczba osób dotkniętych depresją, popadających w konflikt z samym sobą i z otoczeniem. Dlatego od kilku lat ogłaszane są coroczne alerty, dni walki z depresją, mające uczulić nie tylko pacjentów i lekarzy, ale całe społeczeństwo na problemy chorych i ich rodzin. Czego najbardziej obawiają się ci, którzy z cierpiącym na depresję mają kontakt na co dzień w gabinecie lekarskim czy na oddziale szpitalnym, to odrzucenie chorego przez jego najbliższych. I to w momencie, gdy brak wsparcia emocjonalnego może przyczynić się do rozwoju choroby.
Organizatorzy dni walki z depresją zwracają się też do lekarzy pierwszego kontaktu. Pragną skłonić do zwiększonej uwagi na te sygnały płynące od pacjenta, które świadczą, że to, na co skarży się chory, może mieć swe źródło nie tylko w tym, co zewnętrzne, co boli.
Celem tegorocznej kampanii, organizowanej pod hasłem: „Depresja? Wyleczysz, gdy leczysz”, jest upowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych oraz zmiana postaw społecznych (zwłaszcza zmniejszenie lęku) wobec chorych, a także zachęcenie osób z problemami psychicznymi do podejmowania leczenia.

wjw

Archiwum