26 kwietnia 2007

AM w sprawie prof. Jędrzejczaka

Uchwała Rady I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, podjęta w dn. 7 marca 2007 r., wobec zarzutów skierowanych przeciwko kierownikowi Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych AM w Warszawie, prof. dr. hab. n. med. Wiesławowi Jędrzejczakowi

Rada I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie wyraża sprzeciw wobec sposobów informowania opinii publicznej o skrajnie trudnych obszarach postępowania lekarskiego, takich jak stosowanie metod z zasady obarczonych dużym stopniem ryzyka czy chorób, na które nie ma dotychczas skutecznych metod leczenia.
Przykładem takiego, trudnego do zaakceptowania działania medialnego jest sposób poinformowania opinii publicznej o metodach leczenia stosowanych przez prof. Wiesława Jędrzejczaka oraz ich skuteczności. Tendencyjnie sugestywne tytuły publikacji na ten temat, niektórych codziennych gazet, oraz dalece niekompletna informacja o sposobach leczenia białaczki, przy braku podstawowych danych o naturze tej grupy schorzeń i skuteczności leczenia stanowią przykłady niewłaściwej informacji. Taki nierzetelny sposób informacji, powielany następnie przez środki masowego przekazu, wprowadza w błąd opinię publiczną oraz podważa, niezbędne w relacjach społecznych, zaufanie do wszystkich lekarzy i innych zawodów medycznych i dlatego wymaga zdecydowanego się im przeciwstawienia.
Jednocześnie Rada I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, działając w przekonaniu, że postępowanie prof. Wiesława Jędrzejczaka miało na celu przede wszystkim dobro chorego oraz że opierało się na głębokiej wiedzy i doświadczeniu zawodowym Profesora, wyraża z nim solidarność zawodową i oczekuje rzetelnego wyjaśnienia sprawy przez powołane do tego organy.

W imieniu Rady I Wydziału Lekarskiego
dziekan
prof. dr hab. n. med. Marek KRAWCZYK

Archiwum